Bồi dưỡng Toán 6 qua những bài toán hay – Bài 6

[Học giỏi Toán lớp 6] – Bồi dưỡng Toán 6 qua những bài toán hay – Bài 6 liên quan về số chính phương.

Quý bậc PHHS Đăng ký học Toán lớp 6, lớp 7 trực tuyến cho các con vui lòng liên hệ trực tiếp cho Thầy Thích theo số máy: 0919.281.916.

Bài 6: Chứng minh rằng A = 444…4888…89 (có n chữ số 4, n – 1 chữ số 8, n ∈ N*) là số chính phương.

Hướng dẫn giải:

Những bài toán hay Toán lớp 6 - Bài 6

Những bài toán hay Toán lớp 6 – Bài 6

About admin