Bức chân dung ai

Bài toán thông minh số 2: Bức chân dung ai?

Người ta hỏi Trung: “Bức ảnh trên tường là chân dung ai?”. Trung trả lời: “Bố của người đó là người con trai duy nhất của ông bố người đang trả lời các bạn”. Hỏi người trong ảnh chân dung là ai?

Lời giải:

Người trong bức chân dung là con của anh Trung.

Thật vậy: bố của người đang trả lời các bạn (chính là anh Trung) chỉ có một người con trai duy nhất. Vậy người con trai duy nhất đó là anh Trung. Suy ra anh Trung là bố người trong ảnh.

About thaytoan