Các bài chọn lọc trong kì thi Violympic Toán TV lớp 2 năm 2022 – 2023

Cô Trang tổng hợp các bài chọn lọc trong kì thi Violympic Toán TV lớp 2 năm 2022 – 2023 giúp các em HS ôn tập tốt kì thi Violympic Toán lớp 2 năm 2023 – 2024. Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn ôn thi vui lòng liên hệ cô Trang: 0948.228.325 (zalo).


Câu 1: Trong cuộc thi bắn cung, lượt một Ngân được 7 điểm, lượt hai Ngân được 9 điểm. Hỏi cả hai lượt bắn, Ngân được bao nhiêu điểm?

Trả lời: …..điểm.

Hướng dẫn

Cả hai lượt bắn, Ngân được số điểm là: 7 + 9 = 16 (điểm)

Điền 16


Câu 2: Năm nay anh 15 tuổi, em ít hơn anh 9 tuổi. Hỏi 5 năm sau, em bao nhiêu tuổi?

Trả lời: 5 năm sau, số tuổi của em là …..tuổi.

Hướng dẫn

Tuổi em hiện nay là: 15 – 9 = 6 (tuổi)

Tuổi em 5 năm sau là: 6 + 5 = 11 (tuổi)

Điền 11


Câu 3: Buổi sáng cửa hàng bán được 7 quả bóng, buổi chiều cửa hàng bán được nhiều hơn buổi sáng 5 quả bóng. Buổi tối cửa hàng bán được ít hơn buổi chiều 2 quả bóng. Hỏi cả ngày hôm đó, cửa hàng bán được bao nhiêu quả bóng?

Trả lời: ….quả bóng.

Hướng dẫn

Buổi chiều cửa hàng bán được số quả bóng là: 7 + 5 = 12 (quả)

Buổi tối cửa hàng bán được số quả bóng là: 12 – 2 = 10 (quả)

Cả ngày hôm đó, cửa hàng bán được số quả bóng là: 7 + 12 + 10 = 29 (quả)

Điền 29


Câu 4: Sáng Uyên làm được 7 bài toán. Chiều Uyên làm được ít hơn buổi sáng 2 bài toán. Tối Uyên làm được ít hơn buổi chiều 2 bài toán. Hỏi cả ngày hôm đó Uyên làm được tất cả bao nhiêu bài toán?

Trả lời: …..bài toán.

Hướng dẫn

Buổi chiều Uyên làm được số bài toán là: 7 – 2 = 5 (bài)

Buổi tối Uyên làm được số bài toán là: 5 – 2 = 3 (bài)

Cả ngày hôm đó Uyên làm được số bài toán là: 7 + 5 + 3 = 15 (bài)

Điền 15


Câu 5: Trên xe buýt có 7 hành khách là nam và 4 hành khách là nữ. Đến trạm dừng nghỉ, có thêm 5 hành khách nữ lên xe và có 2 hành khách nam xuống xe. Hỏi lúc này trên xe buýt có tất cả bao nhiêu hành khách?

Trả lời: ….hành khách.

Hướng dẫn

Lúc này trên xe buýt còn số hành khách là: 7 + 4 + 5 – 2 = 14 (hành khách)

Điền 14.


Câu 6: Năm nay em 8 tuổi, chị nhiều hơn em 5 tuổi. Hỏi 5 năm sau, chị bao nhiêu tuổi?

Trả lời: 5 năm sau, số tuổi của chị là ….tuổi.

Hướng dẫn

Tuổi chị hiện nay là: 8 + 5 = 13 (tuổi)

Tuổi chị 5 năm sau là: 13 + 5 = 18 (tuổi)

Điền 18


Câu 7: Năm nay anh 18 tuổi, em ít hơn anh 9 tuổi. Hỏi 2 năm sau, em bao nhiêu tuổi?

Trả lời: 2 năm sau, số tuổi của em là …..tuổi.

Hướng dẫn

Tuổi em hiện nay là: 18 – 9 = 9 (tuổi)

2 năm sau tuổi của em là: 9 + 2 = 11 (tuổi)

Điền 11


Câu 8: Buổi sáng cửa hàng bán được 6 quả bóng, buổi chiều cửa hàng bán được nhiều hơn buổi sáng 7 quả bóng. Buổi tối cửa hàng bán được ít hơn buổi chiều 3 quả bóng. Hỏi cả ngày hôm đó, cửa hàng bán được bao nhiêu quả bóng?

Trả lời: ….quả bóng.

Hướng dẫn

Buổi chiều cửa hàng bán được số quả bóng là: 6 + 7 = 13 (quả bóng)

Buổi tối cửa hàng bán được số quả bóng là: 13 – 3 = 10 (quả)

Cả ngày hôm đó cửa hàng bán được số quả bóng là: 6 + 13 + 10 = 29 (quả)

Điền 29.


XEM THÊM ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2 NĂM 2023 – 2024 VÒNG 1 – VÒNG 2 DƯỚI ĐÂY:


Hướng dẫn giải đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 1 năm 2023 – 2024

Đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 2 năm 2023 – 2024 (300 ĐIỂM có hướng dẫn giải)

About admin