Chọn lọc một số bài toán hay trong đề thi Violympic Toán tiếng việt lớp 3 năm 2022 – 2023

Cô Trang giới thiệu chọn lọc một số bài toán hay trong đề thi Violympic Toán tiếng việt lớp 3 năm 2022 – 2023 giúp các em học sinh ôn tập chuẩn bị cho kì thi Violympic Toán lớp 3 năm 2023 – 2024.


Xem thêm danh sách đề thi Violympic Toán TV lớp 3 năm 2023 – 2024 tại đây:

https://www.toaniq.com/cat/de-thi-violympic-toan-lop-3-nam-2023-2024/


Câu 1: Mẹ mua ba tấm vải: vải hoa, vải đỏ và vải xanh. Biết số mét vải hoa là 5m, số mét vải đỏ gấp 6 lần số mét vải hoa và số mét vải xanh gấp 4 lần số mét vải đỏ.

Hỏi mẹ đã mua tất cả bao nhiêu mét vải?

a/ 30m                  b/ 155m                c/ 120m                d/ 150m

Hướng dẫn

Vải đỏ dài số mét là: 5 × 6 = 30 (m)

Vải xanh dài số mét là: 30 × 4 = 120 (m)

Mẹ đã mua tất cả số mét vải là: 5 + 30 + 120 = 155 (m)


Câu 2: 3 quả dưa hấu có cân nặng là 6kg. Hỏi 12 quả dưa hấu như vậy có cân nặng là bao nhiêu ki-lô-gam, biết mỗi quả dưa hấu có cân nặng như nhau?

Trả lời: ….kg.

Hướng dẫn

Mỗi quả dưa nặng số ki-lô-gam là: 6 : 3 = 2 (kg)

12 quả dưa nặng là: 2 × 12 = 24 (kg)

Điền 24


Câu 3: Có ba túi đựng cam. Túi thứ ba chứa 5 quả cam.

Túi thứ nhất chứa số cam gấp 4 lần số cam trong túi thứ ba.

Túi thứ hai chứa số cam gấp 3 lần số cam trong túi thứ nhất.

Vậy cả ba túi có ….quả cam.

Hướng dẫn

Túi thứ nhất có số cam là: 5 × 4 = 20 (quả)

Túi thứ hai chứa số cam là: 20 × 3 = 60 (quả)

Cả ba túi có số quả cam là: 5 + 20 + 60 = 85 (quả)

Điền 85


Câu 4: Một tam giác có cạnh thứ nhất dài 6dm 3cm, cạnh thứ hai có độ dài bằng  cạnh thứ nhất, cạnh thứ ba dài hơn cạnh thứ hai 5dm. Tính tổng độ dài các cạnh của tam giác đó.

Trả lời: …cm

Hướng dẫn

Đổi: 6dm 3cm = 63cm; 5dm = 50cm

Cạnh thứ hai dài là: 63 : 3 = 21 (cm)

Cạnh thứ ba dài là: 21 + 50 = 71 (cm)

Tổng độ dài các cạnh của tam giác đó là: 63 + 21 + 71 = 155 (cm)

Điền 155


Câu 5: Năm nay mẹ 44 tuổi, tuổi con bằng  tuổi mẹ.

Hỏi 7 năm nữa, tổng số tuổi của hai mẹ con là bao nhiêu?

a/ 58 tuổi              b/ 62 tuổi              c/ 55 tuổi              d/ 69 tuổi

Hướng dẫn

Tuổi con hiện nay là: 44 : 4 = 11 (tuổi)

Tuổi con 7 năm nữa là: 11 + 7 = 18 (tuổi)

Tuổi mẹ 7 năm nữa là: 44 + 7 = 51 (tuổi)

Tổng số tuổi của hai mẹ con 7 năm nữa là: 18 + 51 = 69 (tuổi)


Câu 6: Một quyển truyện có 48 trang. Ngày đầu tiên Hiệp đọc 1/4 số trang đó. Ngày thứ hai, Hiệp đọc 1/3 số trang còn lại. Hỏi Hiệp đã đọc được bao nhiêu trang trong 2 ngày?

Trả lời: Hiệp đã đọc được …..trang.

Hướng dẫn

Ngày đầu Hiệp đọc số trang là: 48 : 4 = 12 (trang)

Sau ngày đầu còn lại số trang là: 48 – 12 = 36 (trang)

Ngày thứ hai, Hiệp đọc được số trang là: 36 : 3 = 12 (trang)

Trong hai ngày Hiệp đã đọc được số trang là: 12 + 12 = 24 (trang)

Điền 24


Câu 7: Một cửa hàng có 3 giỏ đựng cam, giỏ thứ nhất có 26kg cam. Nếu chuyển 4kg cam giỏ thứ nhất sang giỏ thứ hai và chuyển 4kg cam từ giỏ thứ ba sang giỏ thứ hai thì giỏ cam thứ nhất nặng bằng 1/4 giỏ cam thứ hai, giỏ cam thứ hai gấp 2 lần giỏ cam thứ ba. Vậy cả ba giỏ cam nặng: ….kg.

Hướng dẫn

Giỏ thứ nhất có: 26kg cam.

Giỏ thứ nhất sau khi chuyển có số ki-lô-gam là: 26 – 4 = 22 (kg)

Giỏ thứ hai sau khi chuyển nặng là: 22 × 4 = 88 (kg)

Giỏ thứ ba sau khi chuyển nặng là: 88 : 2 = 44 (kg)

Sau khi chuyển số cam qua lại giữa các giỏ thì tổng số cam không thay đổi và bằng:

22 + 88 + 44 = 154 (kg)

Điền 154


XEM THÊM ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÒNG 1 – VÒNG 2 NĂM 2023 – 2024 VÀ ĐẶT MUA TÀI LIỆU ÔN THI CHO NĂM NAY VUI LÒNG LIÊN HỆ CÔ TRANG: 0948.228.325 (ZALO).


Giải đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 1 năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 2 năm 2023 – 2024 (300 ĐIỂM có hướng dẫn giải)

About admin