Chủ đề ôn thi VIOEDU lớp 4 cấp Tỉnh theo Form mới năm 2022 – 2023 – [Đấu trường Toán học lớp 4 cấp Tỉnh mới]

Danh sách các chủ đề ôn thi VIOEDU lớp 4 cấp Tỉnh theo Form mới năm 2022 – 2023 – [Đấu trường Toán học lớp 4 cấp Tỉnh mới].


Đăng ký tài liệu ôn thi VIOEDU lớp 4 cấp Tỉnh theo form mới năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ:


DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 4 CẤP TỈNH NĂM 2022 – 2023 (THEO FORM MỚI)

Toán Ôn tập các phép tính với số tự nhiên Ôn tập tìm hai số khi biết tổng và hiệu
Trung bình cộng Tìm số trung bình cộng
Tỉ số và các bài toán có lời văn Giải bài toán có lời văn: tìm hai số khi biết tổng và tỉ số
Giải bài toán có lời văn: tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số
Tỉ số trong các bài toán hình học
Chu vi -diện tích Giải toán có lời văn về chu vi và diện tích các hình
Chu vi, diện tích hình ghép
Các tính chất của phép tính với phân số Các tính chất của phép tính với phân số
Kết hợp bốn phép tính về phân số
Ôn tập về phân số Ôn tập các bài toán về phân số
Ý nghĩa phép tính: Cộng trừ phân số
Toán Tiếng Anh Fraction equivalent and ordering Compare and order fractions
Relate division and fractions. Equivalent fractions
Ratio : Word problem Find the numbers if their sum (difference) and ratio are given
Tiếng Việt Phân biệt dấu thanh Phân biệt dấu hỏi/dấu ngã
Quy tắc viết hoa Quy tắc viết tên người, tên địa lý Việt Nam
Quy tắc viết tên người, tên địa lý nước ngoài

About admin