Chủ đề ôn thi VIOEDU lớp 5 cấp Tỉnh theo Form mới năm 2022 – 2023 – [Đấu trường Toán học lớp 5 cấp Tỉnh mới]

Danh sách các chủ đề ôn thi VIOEDU lớp 5 cấp Tỉnh theo Form mới năm 2022 – 2023 – [Đấu trường Toán học lớp 5 cấp Tỉnh mới].


Đăng ký tài liệu ôn thi VIOEDU lớp 5 cấp Tỉnh theo form mới năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ:


DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 5 CẤP TỈNH NĂM 2022 – 2023 (THEO FORM MỚI)


Toán TV Bài toán một chuyển động đều Tính vận tốc của chuyển động đều
Tính quãng đường đi được của chuyển động đều
Tính thời gian của chuyển động đều
Giải bài toán liên quan đến vận tốc, quãng đường và thời gian
Một số nội dung nâng cao về số thập phân Tính hợp lí với số thập phân
Cấu tạo số số thập phân
Bài toán thay đổi vị trí dấu phẩy của số thập phân
Ôn tập hình khối Tính diện tích, thể tích của hình hộp chữ nhật – hình lập phương
Giải bài toán liên quan đến hình hộp chữ nhật, hình lập phương
Hình trụ. Hình cầu Giới thiệu hình trụ
Giới thiệu hình cầu
Một số bài toán liên quan đến hình trụ, hình cầu
Toán TA Time Add and subtract mixed time units,
Multiplication and Division of Time
Tiếng Việt Tả cảnh Tả một buổi trong ngày
Tả một hiện tượng thiên nhiên
Tả cảnh sông nước
Tả cảnh địa phương,

About admin