Chủ điểm ôn thi Đấu trường toán học VIOEDU lớp 1-2-3-4-5-6-7 cấp Trường năm 2023 – 2024 của tỉnh Lào Cai

Chủ điểm ôn thi Đấu trường toán học VIOEDU lớp 1-2-3-4-5-6-7 cấp Trường năm 2023 – 2024 của tỉnh Lào Cai.


Thông báo: Hiện tại chúng tôi đã có bộ đề ôn thi Violympic Toán – Violympic Toán tiếng anh – Trạng nguyên tiếng việt – Quận/ Huyện từ lớp 1 đến lớp 5 và Đề ôn thi VIOEDU lớp 1-2-3-4-5-6-7 cấp Trường năm 2023 – 2024 riêng cho tỉnh Lào Cai. Các bậc PH, Thầy cô giáo quan tâm và muốn Đăng ký tài liệu ôn Đề thi VIOEDU lớp 1-2-3-4-5-6-7 tỉnh Lào Cai vui lòng liên hệ trực tiếp Cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 1 TỈNH LÀO CAI NĂM 2023 – 2024


Toán Hình học Hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật
Khối hộp chữ nhật, khối lập phương
So sánh vị trí, nhiều ít, lớn bé Trên – dưới. Phải – trái. Trước – sau. Ở giữa
Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau,
Phép cộng trong phạm vi đến 10 Phép cộng trong phạm vi 6
Phép cộng trong phạm vi 10
Cộng bằng cách đếm tiếp
Phép trừ trong phạm vi đến 10 Phép trừ trong phạm vi 6
Trừ bằng cách đếm lùi

DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 2 TỈNH LÀO CAI NĂM 2023 – 2024


Lớp 2 Chủ đề Chủ điểm
TOÁN Ôn tập các số đến 100 Cấu tạo các số đến 100
So sánh các số đến 100
Các bài toán cấu tạo số
Các thành phần của phép cộng, phép trừ Số hạng-Tổng
Giải bài toán có lời văn về số hạng-tổng
Số bị trừ-số trừ-hiệu
Giải bài toán có lời văn về số bị trừ-số trừ-hiệu
Bài toán về nhiều hơn, ít hơn Bài toán về nhiều hơn
Bài toán về ít hơn
Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 (Các số có chữ số tận cùng là 6,7,8,9 cộng với một số)
Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 (Các số có chữ số tận cùng là 1,2,3,4,5,6,7,8 trừ đi một số)
Ôn tập về phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100. Lập phép tính đúng

DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 3 TỈNH LÀO CAI NĂM 2023 – 2024


Lớp 3 Chủ đề Chủ điểm
TOÁN Biểu thức số. Tính giá trị của biểu thức số Làm quen với biểu thức số
Tính giá trị của biểu thức số (Phần 1)
Tính giá trị của biểu thức số (Phần 2)
Tính giá trị của biểu thức số (Phần 3)
Ôn tập học kì 1 Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100, 1000
Ôn tập hình học và đo lường học kì I
Gấp lên/ giảm đi một số lần Gấp lên một số lần
Giảm một số đi một số lần
Ôn tập gấp lên/giảm đi một số lần

DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 4 TỈNH LÀO CAI NĂM 2023 – 2024


Lớp 4 Chủ đề Chủ điểm
TOÁN Số có nhiều chữ số Các số trong phạm vi 1 000 000
Hàng và lớp
Các số có nhiều chữ số
Bài toán cấu tạo số
Số tự nhiên Số tự nhiên. Đọc. viết số tự nhiên trong hệ thập phân
So sánh và xếp thứ tự số tự nhiên mới
Biểu thức Biểu thức chứa chữ
Góc và đơn vị đo góc Đo góc. Đơn vị đo góc
Góc nhọn. Góc tù. Góc bẹt
Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song Hai đường thẳng vuông góc
Hai đường thẳng song song
Một số đơn vị đo đại lượng Giây
Yến. Tạ. Tấn
Thế kỉ
Phép cộng và phép trừ Tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng

DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 5 TỈNH LÀO CAI NĂM 2023 – 2024


Lớp 5 Chủ đề Chủ điểm
TOÁN Một số nội dung nâng cao về số thập phân Tính hợp lí với số thập phân
Cấu tạo số số thập phân
Bài toán thay đổi vị trí dấu phẩy của số thập phân
Tính giá trị của biểu thức số (Phần 3)
Các đơn vị đo diện tích Đề – ca – mét vuông. Héc – tô – mét vuông. Héc – t
Mi – li – mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích
Ôn tập về đo diện tích
Các bài toán về tỉ số phần trăm Giải bài toán liên quan đến tìm tỉ số phần trăm của hai số
Giải bài toán liên quan đến tìm một số khi biết giá trị một số phần trăm của nó
Một số bài toán tổng hợp về tỉ số phần trăm

DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 6 TỈNH LÀO CAI NĂM 2023 – 2024


Lớp 6 Chủ đề Chủ điểm
Toán Nhân hai lũy thừa cùng cơ số So sánh hai lũy thừa
Nhân hai lũy thừa cùng cơ số
Tìm số mũ chưa biết của một lũy thừa
Nâng cao: Nhân, chia hai lũy thừa cùng số mũ
Thứ tự thực hiện phép tính Thực hiện phép tính theo thứ tự cho trước
Tìm số chưa biết (Thứ tự thực hiện phép tính)
Số nguyên tố. Hợp số. Phân tích một số ra TNST Nhận biết số nguyên tố, hợp số
Phân tích một số cho trước ra thừa số nguyên tố và ứng dụng
Ước chung lớn nhất Tìm ước chung và ước chung lớn nhất thỏa mãn điều kiện cho trước
Bài toán thực tế đưa về việc tìm ước chung lớn nhất
Bội chung nhỏ nhất Tìm bội chung và bội chung nhỏ nhất thỏa mãn điều kiện cho trước
Bài toán thực tế đưa về việc tìm bội chung nhỏ nhất
Cộng hai số nguyên cùng dấu, khác dấu Thực hiện phép cộng hai số nguyên cùng dấu
Thực hiện phép cộng hai số nguyên khác dấu
Tính chất phép cộng các số nguyên Tính tổng nhiều số nguyên cho trước
Tính hợp lý (Tính chất phép cộng các số nguyên)
Phép trừ số nguyên Thực hiện phép trừ các số nguyên
Tìm số chưa biết trong phép trừ số nguyên

DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 7 TỈNH LÀO CAI NĂM 2023 – 2024


Lớp 7 Chủ đề Chủ điểm
Toán Các phép tính cộng trừ nhân chia số hữu tỉ Phối hợp các phép tính cộng, trừ, nhân chia số hữu tỉ
Bài toán tìm đại lượng chưa biết
Ôn tập số hữu tỉ
Lũy thừa với số mũ hữu tỉ Luỹ thừa với số mũ tự nhiên. Tính, so sánh giá trị biểu thức luỹ thừa
Tìm đại lượng chưa biết trong đẳng thức luỹ thừa
Phối hợp thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa số hữu tỉ
Số vô tỉ. Căn bậc hai số học Số thập phân vô hạn tuần hoàn
Ôn tập số thập phân vô hạn tuần hoàn, số vô tỉ và căn bậc hai số học
Số thực. Trục số thực Khái niệm số thực và trục số thực
So sánh các số thực
Giá trị tuyệt đối của số thực. Tính, so sánh giá trị biểu thức
Tìm đại lượng chưa biết trong đẳng thức chứa dấu giá trị tuyệt đối
Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân giác của một góc Góc ở vị trí đặc biệt
Tia phân giác của một góc
Ôn tập góc và đường thẳng song song Ôn tập về dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song
Ôn tập về tính chất hai đường thẳng song song

About admin