Chứng tỏ rằng số: A = (-3)^2000 có ít hơn 1001 chữ số

[Hỗ trợ giải Toán lớp 6] – Đề bài: Chứng tỏ rằng số: A = (-3)2000 có ít hơn 1001 chữ số.

Giải:

Ta có: A = (-3)2000 = 32000 (Vì 2000 là số mũ chẵn).

Mặt khác: 32000 = 32.1000 = 91000 < 101000 = 1.000…000   (Có 1001 chữ số bao gồm 1 chữ số 1 và 1000 chữ số 0).

Suy ra: A có ít hơn 1001 chữ số.

About admin