Con đường mới của các nhà toán học

Một nhà Vật lý đi qua hành lang thì thấy một nhà toán học đang lúi húi bò đi bò lại trên sàn. Nhà vật lý tò mò mới lên tiếng hỏi:

– Ông làm gì ở đây đấy?

-À, tôi đang tìm một cái kim, tôi vừa mới đánh rơi.

Nhà vật lý hỏi tiếp:

– Thế ông đánh rơi ở chỗ nào.

– Ở trong phòng tôi thôi.

Nhà vật lý ngạc nhiên quá mới hỏi:

– Đánh rơi ở trong phòng sao ông lại ra đây tìm.

Nhà toán học mới đáp:

– Ừ, nhưng trong phòng tối quá, tôi ra ngoài này tìm cho sáng!!!
Toán học nhiều khi là như vậy. Khi gặp vấn đề hóc búa ta hay nghĩ đến một con đường mới đi đến lời giải, đề ra những định nghĩa mới. Số ảo i, hay hàm Dirac-delta là hai trong số vô vàn ví dụ.

Toán IQ sưu tầm

About admin