ĐẠI SỐ 7 – CHUYÊN ĐỀ CÁC PHÉP TÍNH TRONG TẬP HỢP SỐ HỮU TỈ

[Bồi dưỡng HSG môn Toán lớp 7 theo chuyên đề] – Chuyên đề: Các phép tính trong tập hợp số Hữu tỉ.

Các bậc PH và các em học sinh tham khảo tại đây:

Mọi thông tin cần hỗ trợ, đăng ký học bồi dưỡng HSG môn Toán lớp 7 vui lòng liên hệ tới trung tâm Toán IQ theo số máy: 0919.281.916.

About admin