Danh mục sách giáo khoa lớp 6 mới (Cánh diều, Chân trời sáng tạo và Kết nối tri thức với cuộc sống)

Danh mục sách giáo khoa lớp 6 mới (Cánh diều, Chân trời sáng tạo và Kết nối tri thức với cuộc sống)

DANH MỤC SGK LỚP 6 MỚI

SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6 SỬ DỤNG TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số
718/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Bộ BGD&ĐT)

TT Tên sách Bộ sách Trang bìa Tên tác giả Nhà xuất bản
1.        Ngữ văn 6 Tập 1 Cánh diều SGK mới Ngữ Văn 6 Cánh Diều tập 1 Nguyễn Minh Thuyết (Tổng chủ biên), Đỗ Ngọc Thống (chủ biên), Lê Huy Bắc, Phạm Thị Thu Hiền, Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Văn Lộc, Trần Nho Thìn Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
Ngữ văn 6 Tập 2 Cánh diều SGK mới Ngữ Văn 6 Cánh Diều tập 2 Nguyễn Minh Thuyết (Tổng chủ biên), Đỗ Ngọc Thống (chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Lộc, Trần Nho Thìn, Trần Văn Toàn Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
2.        Ngữ văn 6 Tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống SGK mới Ngữ Văn 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1 Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa (Chủ biên), Nguyễn Linh Chi, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Trà My, Lê Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hải Phương Giáo dục Việt Nam
Ngữ văn 6 Tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa (Chủ biên), Phan Huy Dũng, Phạm Đặng Xuân Hương, Đặng Lưu, Nguyễn Thanh Tùng Giáo dục Việt Nam
3.        Ngữ văn 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo SGK mới Ngữ Văn 6 Chân trời sáng tạotập 1 Nguyễn Thị Hồng Nam (Chủ biên), Trần Lê Duy, Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thành Thi, Nguyễn Thị Ngọc Thúy Giáo dục Việt Nam
Ngữ văn 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo Nguyễn Thị Hồng Nam (Chủ biên), Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Phan Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Trần Tiến Thành, Nguyễn Thành Thi, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Lê Quang Trường Giáo dục Việt Nam
4.        Toán 6 Tập 1 Cánh diều Sách giáo khoa mới Toán lớp 6 cánh diều tập 1 Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang Đại học Sư phạm
Toán 6 Tập 2 Cánh diều Sách giáo khoa mới Toán lớp 6 cánh diều tập 2 Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang Đại học Sư phạm
5.        Toán 6 Tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống Sách giáo khoa mới Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Nguyễn Huy Đoan (Chủ biên), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng Giáo dục Việt Nam
Toán 6 Tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Nguyễn Huy Đoan (Chủ biên), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng Giáo dục Việt Nam
6.        Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo Sách giáo khoa mới Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo tập 1 Trần Nam Dũng, Bùi Văn Nghị (đồng Tổng chủ biên), Vũ Quốc Chung, Trần Đức Huyên (đồng Chủ biên), Nguyễn Cam, Nguyễn Hắc Hải, Nguyễn Văn Hiền, Chu Thu Hoàn, Lê Văn Hồng, Đặng Thị Thu Huệ, Ngô Hoàng Long, Dương Bửu Lộc, Trần Luận, Huỳnh Ngọc Thanh, Chu Cẩm Thơ, Phạm Thị Diệu Thùy, Nguyễn Đăng Trí Tín Giáo dục Việt Nam
Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo Sách giáo khoa mới Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo tập 2 Trần Nam Dũng, Bùi Văn Nghị (đồng Tổng chủ biên), Vũ Quốc Chung, Trần Đức Huyên (đồng Chủ biên), Nguyễn Cam, Nguyễn Hắc Hải, Nguyễn Văn Hiển, Chu Thu Hoàn, Lê Văn Hồng, Đặng Thị Thu Huệ, Ngô Hoàng Long, Dương Bửu Lộc, Trần Luận, Huỳnh Ngọc Thanh, Chu Cẩm Thơ, Phạm Thị Diệu Thùy, Nguyễn Đăng Trí Tín Giáo dục Việt Nam
7.        Giáo dục công dân 6 Chân trời sáng tạo Đinh Phương Duy, Đào Thị Ngọc Minh, Huỳnh Văn Sơn ( đồng Chủ biên), Đào Lê Hòa An, Trần Tuấn Anh, Đào Thị Hà, Lưu Thị Thu Hà, Ngô Thái Hà, Nguyễn Thị Bích Hồng, Tiêu Thị Mỹ Hồng, Đỗ Công Nam, Vũ Thị Thanh Nga Giáo dục Việt Nam
8.        Giáo dục công dân 6 Cánh diều Trần Văn Thắng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hoài, Nguyễn Thúy Quỳnh, Mai Thu Trang Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
9.        Giáo dục công dân 6 Kết nối tri thức với cuộc sống Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Phạm Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Thọ Giáo dục Việt Nam
10.    Khoa học tự nhiên 6 Cánh diều Mai Sỹ Tuấn (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn Khánh, Đặng Thị Oanh (đồng Chủ biên), Lê Minh Cầm, Ngô Ngọc Hoa, Lê Thị Phương Hoa, Phan Thị Thanh Hội, Đỗ Thanh Hữu, Cao Tiến Khoa, Lê Thị Thanh, Nguyễn Đức Trường, Trương Anh Tuấn Đại học Sư phạm
11.    Khoa học tự nhiên 6 Kết nối tri thức với cuộc sống Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên), Đinh Đoàn Long, Lê Kim Long, Bùi Gia Thịnh (đồng Chủ biên), Nguyễn Hữu Chung, Nguyễn Thu Hà, Bùi Thị Việt Hà, Nguyễn Đức Hiệp, Trần Thị Thanh Huyền, Lê Trọng Huyền, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Văn Vịnh Giáo dục Việt Nam
12.    Khoa học tự nhiên 6 Chân trời sáng tạo Cao Cự Giác (Tổng chủ biên, kiêm Chủ biên), Phạm Thị Hương, Trần Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Nhị, Trần Ngọc Thắng Giáo dục Việt Nam
13.    Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều Đỗ Thanh Bình, Nguyễn Viết Thịnh (Tổng Chủ biên), Trần Viết Lưu, Nguyễn Văn Ninh, Đỗ Thị Minh Đức (đồng Chủ biên), Phạm Thị Kim Anh, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Phùng Tám, Kiều Văn Hoan, Ngô Thị Hải Yến Đại học Sư phạm
14.    Lịch sử và Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên), Nghiêm Đình Vỳ, Đào Ngọc Hùng (đồng Tổng Chủ biên), Đinh Ngọc Bảo, Đào Ngọc Hùng (đồng Chủ biên), Vũ Thị Hằng, Phan Ngọc Huyền, Phạm Thị Thanh Huyền, Lê Huỳnh, Trần Thị Hồng Mai, Hoàng Anh Tuấn, Phí Công Việt Giáo dục Việt Nam
15.    Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo Nguyễn Kim Hồng (Tổng chủ biên phần Địa lí), Hà Bích Liên (Chủ biên phần Lịch sử), Phạm Thị Bình (Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trà My, Mai Thị Phú Phương, Nguyễn Kim Tường Vy, Hà Văn Thắng, Nguyễn Hữu Bách, Huỳnh Phẩm Dũng Phát, Phan Văn Phú, Nguyễn Thị Kim Liên, Vũ Thị Bắc, Phạm Đỗ Văn Trung Giáo dục Việt Nam
16.    Tin học 6 Cánh diều Hồ Sĩ Đàm, Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Đình Hóa, Phạm Thị Anh Lê, Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Chí Trung Đại học Sư phạm
17.    Tin học 6 Kết nối tri thức với cuộc sống Nguyễn Chí Công, Hà Đặng Cao Tùng, Đinh Thị Hạnh Mai, Hoàng Thị Mai Giáo dục Việt Nam
18.    Công nghệ 6 Cánh diều Nguyễn Tất Thắng (Tổng chủ biên), Trần Thị Lan Hương (Chủ biên), Hoàng Xuân Anh, Nguyễn Thị Thanh Huệ, Bùi Thị Hải Yến Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
19.    Công nghệ 6 Chân trời sáng tạo Bùi Văn Hồng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Cẩm Vân (Chủ biên), Trần Văn Sỹ Giáo dục Việt Nam
20.    Công nghệ 6 Kết nối tri thức với cuộc sống Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Trương Thị Hồng Huệ, Lê Xuân Quang, Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh, Vũ Cẩm Tú Giáo dục Việt Nam
21.    Âm nhạc 6 Kết nối tri thức với cuộc sống Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng chủ biên), Vũ Mai Lan (Chủ biên), Bùi Minh Hoa, Trần Bảo Lân, Trịnh Thị Oanh, Cao Sỹ Anh Tùng, Nguyễn Thị Thanh Vân Giáo dục Việt Nam
22.    Âm nhạc 6 Chân trời sáng tạo Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (Đồng Tổng chủ biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn Đăng Bửu, Nguyễn Thị Ái Chiêu, Nghiêm Thị Hồng Hà, Trần Vĩnh Khương, Trần Đức Lâm, Phạm Gia Hoàng My, Lương Minh Tân Giáo dục Việt Nam
23.    Âm nhạc 6 Cánh diều Đỗ Thanh Hiên (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Mai Anh, Nguyễn Quang Nhã Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
24.    Mĩ thuật 6 Kết nối tri thức với cuộc sống Đoàn Thị Mỹ Hương, Đinh Gia Lê (đồng Tổng chủ biên), Phạm Thị Chỉnh, Phạm Minh Phong (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị May, Đoàn Dũng Sĩ Giáo dục Việt Nam
25.    Mĩ thuật 6 Chân trời sáng tạo Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiên (đồng Tổng chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Hồng Ngọc (đồng Chủ biên), Quách Thị Ngọc An, Nguyễn Dương Hải Đăng, Nguyễn Đức Giang, Phạm Ngọc Mai, Trần Đoàn Thanh Ngọc, Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân Giáo dục Việt Nam
26.    Mĩ thuật 6 Cánh diều Phạm Văn Tuyến (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Ngô Thị Hường, Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn Thị Hồng Thắm Đại học Sư phạm
27.    Giáo dục thể chất 6 Cánh diều Lưu Quang Hiệp (Tổng chủ biên), Đinh Quang Ngọc (chủ biên), Đinh Khánh Thu, Mai Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn Thành Đại học Sư phạm
28.    Giáo dục thể chất 6 Kết nối tri thức với cuộc sống Hồ Đắc Sơn, Nguyễn Duy Quyết (đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Việt Hoàn, Nguyễn Mạnh Toàn (đồng Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Hữu Bính, Nguyễn Xuân Đoàn, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Đỗ Mạnh Hưng, Lê Chí Nhân, Phạm Hoài Quyên, Phạm Mai Vương Giáo dục Việt Nam
29.    Giáo dục thể chất 6 Chân trời sáng tạo Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lâm Thanh Minh, Lê Văn Quan, Phạm Thái Vinh Giáo dục Việt Nam
30.    Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp 6 Chân trời sáng tạo Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Quang Tuyên (đồng Tổng Chủ biên), Vũ Đình Bảy, Trần Thị Quỳnh Trang (đồng Chủ biên), Trần Minh Hường, Nguyễn Thị Bích Liên, Vũ Phương Liên, Trần Bảo Ngọc, Lại Thị Yến Ngọc, Vũ Thanh Thủy, Phạm Đình Văn Giáo dục Việt Nam
31.    Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp 6 Cánh diều Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Nguyễn Đức Sơn (Chủ biên), Đàm Thị Vân Anh, Bùi Thanh Xuân Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
32.    Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống Lưu Thu Thủy, Bùi Sỹ Tụng (đồng Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Hạnh, Nguyễn Thị Việt Nga, Trần Thị Thu (đồng Chủ biên), Vũ Thị Lan Anh, Nguyễn Thanh Bình, Lê Văn cầu, Dương Thị Thu Hà, Tạ Văn Hai, Nguyễn Thu Hương, Lê Thị Luận, Nguyễn Thị Thanh Mai, Nguyễn Hồng Thuận, Lê Thị Thanh Thủy Giáo dục Việt Nam

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn về tài liệu học tập bồi dưỡng Toán lớp 6 cơ bản và nâng cao theo sách giáo khoa mới (Cánh diều, Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức với cuộc sống) vui lòng liên hệ Thầy Thích theo số máy: 0919.281.916 (Zalo).

About admin