Đấu trường toán học lớp 2 cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 – 2024

Đề ôn thi Đấu trường toán học lớp 2 cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 – 2024 theo chủ điểm mới.


Đăng ký tài liệu ôn thi Đấu trường toán học lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 vòng chung kết cấp Thành phố Hà Nội vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


DANH MỤC CHỦ ĐIỂM ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU LỚP 2 CẤP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2023 – 2024:


  • Chủ điểm 1: Các bài toán có lời văn về thời gian
  • Chủ điểm 2: Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 1000
  • Chủ điểm 3: Số bị chia – số chia – thương
  • Chủ điểm 4: Ôn tập về hình học phẳng
  • Chủ điểm 5: Các số tròn trăm, tròn chục
  • Chủ điểm 6: Ôn tập phép cộng – trừ (có nhớ) trong phạm vi 1000
  • Chủ điểm 7: Ôn tập về hình khối
  • Chủ điểm 8: Kết hợp phép tính. Lập phép tính đúng (phép chia)
  • Chủ điểm 9: Các bài toán có lời văn về đại lượng

TÀI LIỆU ÔN THI VIOEDU LỚP 2 VÒNG CHUNG KẾT CẤP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2023 – 2024:TÀI LIỆU ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 2 CẤP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2023 – 2024 (VÒNG CHUNG KẾT):


Đề ôn thi Vioedu lớp 2 cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 - 2024

Đề ôn thi Vioedu lớp 2 cấp tỉnh Thành phố Hà Nội năm 2023 - 2024

Đấu trường toán học lớp 2 cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 - 2024

Đấu trường Vioedu lớp 2 cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 - 2024

………………

Để xem tiếp Bộ đề ôn thi chung kết Đấu trường toán học lớp 1-2-3-4-5-6-7 cấp Tỉnh – TP Hà Nội năm 2023 – 2024 theo chủ điểm  // Bộ đề ôn thi Vioedu lớp 1-2-3-4-5-6-7 cấp Tỉnh dành cho các Tỉnh – Thành phố khác trên toàn quốc, vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) đặt mua tài liệu chuẩn nhất.


ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU LỚP 2 CẤP TỈNH – THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2023 – 2024:


CHỦ ĐIỂM 1: CÁC BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN VỀ THỜI GIAN


……………..

Câu 6: Lúc Hoài bắt đầu từ trường đi học về thì kim giờ chỉ đúng số 11, kim phút chỉ số 12. Biết thời gian Nam đi từ trường về nhà là 30 phút. Khi Nam về tới nhà kim phút chỉ số …..6…..

Câu 7: Lúc Dương đi học kim phút chỉ số 12 biết thời gian Dương đi học từ nhà đến trường là 15 phút. Hỏi lúc Dương đến trường kim phít chỉ số mấy?

a/ Số 9.                 b/ Số 6.                 c/ Số 3.                 d/ Số 2.

Câu 8: Dương tập thể dục lúc 9 giờ 30 phút. Hỏi lúc Dương tập thể dục kim giờ nằm ở vị trí nào?

a/ Giữa số 9 và số 10.                       b/ Giữa số 8 và số 9.      

c/ Giữa số 5 và số 16.                        d/ Giữa số 6 và số 7.

Câu 9: Một buổi học cô Nga dạy học trong 3 giờ đồng hồ. Nếu cô bắt đầu dạy từ 14 giờ thì khi nào cô kết thúc buổi dạy?

a/ 15 giờ 30 phút. b/ 16 giờ.              c/ 14 giờ 30 phút.           d/ 17 giờ.

Câu 10: Nga đi học về tới nhà lúc 10 giờ. Mẹ Nga ở lại làm muộn nên về nhà sau Ngọc 1 giờ đồng hồ. Hỏi mẹ Nga về nhà lúc mấy giờ?

a/ 9 giờ.                b/ 10 giờ 30 phút.           c/ 11 giờ 30 phút.           d/ 11 giờ.

…………………

Câu 13: Lúc cả nhà ăn cơm tối, bạn Xuân nhìn vào đồng hồ lúc đó kim giờ chỉ vào số 7, kim phút chỉ vào số 12. Hỏi nhà bạn Thu ăn cơm lúc mấy giờ?

a/ 17 giờ               b/ 18 giờ               c/ 20 giờ               d/ 19 giờ

Câu 14: Thứ ba tuần này là ngày 4 tháng 3. Biết thứ bảy tuần sau nữa thì Nam đi chơi với gia đình và ba ngày sau đó Nam có buổi thi vẽ. Hỏi Nam có buổi thi vẽ vào ngày nào?

a/ Ngày 23 tháng 3.                  b/ Ngày 26 tháng 3.

c/ Ngày 25 tháng 3.                d/ Ngày 24 tháng 3.

Hướng dẫn

Thứ ba tuần sau là ngày: 4 + 7 = 11

Thứ ba tuần sau nữa là ngày: 11 + 7 = 18

T4     T5     T6     T7

19      20      21      22

Ngày 1        Ngày 2        Ngày 3

23               24               25

Vậy Nam có buổi thi vẽ vào ngày 25 tháng 3

……………..

Để xem tiếp Bộ đề ôn thi chung kết Đấu trường VIOEDU lớp 1-2-3-4-5-6-7 cấp Tỉnh – TP Hà Nội năm 2023 – 2024 theo chủ điểm  // Bộ đề ôn thi Vioedu lớp 1-2-3-4-5-6-7 cấp Tỉnh dành cho các Tỉnh – Thành phố khác trên toàn quốc, vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) đặt mua tài liệu chuẩn nhất.

About admin