Đấu trường toán học lớp 2 Vòng 5 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Đề thi Đấu trường toán học lớp 2 Vòng 5 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn).


Đăng ký nhận đề thi Đấu trường toán học Vioedu lớp 2 các vòng sơ loại cấp Trường năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VÒNG 5 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 2 NĂM 2023 – 2024

  • Tia số. Số liền trước. Số liền sau
  • Ôn tập về phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20.
  • Lập phép tính đúng
  • Hơn kém nhau bao nhiêu
  • Câu nêu hoạt động: “Ai (con gì? cái gì?) làm gì?”

Đấu trường toán học lớp 2 Vòng 5 sơ loại cấp trường năm 2023 - 2024 có đáp án

Đấu trường toán học Vioedu lớp 2 Vòng 5 sơ loại cấp trường năm 2023 - 2024 có đáp án


ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 2 VÒNG 5 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024

………………….

Để xem tiếp Đề thi Đấu trường toán học VIOEDU lớp 2 vòng sơ loại năm nay và Đăng ký nhận đề thi năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).

About admin