Đấu trường toán học lớp 3 Vòng 8 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Đề thi Đấu trường toán học lớp 3 Vòng 8 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn).


Đăng ký nhận đề thi Đấu trường toán học Vioedu lớp 3 các vòng sơ loại cấp Trường năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VÒNG 8 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG VIOEDU LỚP 3 NĂM 2023 – 2024

  • Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)
  • Bài toán giải bằng hai bước tính
  • Gấp lên một số lần
  • Multiplication tables up to 10
  • Từ đồng nghĩa

Đấu trường toán học Vioedu lớp 3 Vòng 8 sơ loại cấp trường năm 2023 - 2024 có đáp án

Đấu trường toán học  lớp 3 Vòng 8 sơ loại cấp trường năm 2023 - 2024 có đáp án


ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 3 VÒNG 8 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024


…………………..

Câu 11: Một người có 50 quả cam. Lúc đầu người đó bán 18 quả cam, lần sau bán 12 quả cam. Khi đó, khẳng định nào dưới đây đúng?

a/ Sau hai lần bán, người đó còn lại 26 quả cam.

b/ Sau hai lần bán, người đó còn lại 20 quả cam.

c/ Sau hai lần bán, người đó còn lại 10 quả cam.

d/ Sau hai lần bán, người đó còn lại 16 quả cam.

Hướng dẫn

2 lần người đó bán được số quả cam là: 18 + 12 = 30 (quả)

Sau 2 lần bán, người đó còn lại số quả cam là: 50 – 30 = 20 (quả)

…………………..

Câu 25: Em hãy một trong những từ đồng nghĩa dưới đây điền vào chỗ trống để hoàn thiện các câu văn sau:

1/ Câu văn cần được ………..cho trong sáng và súc tích.

a/ gọt giũa            b/ đẽo                             c/ vót

2/ Trên sân trường, mấy cây phượng vĩ nở hoa ……………

a/ đỏ tía                 b/ đỏ ửng              c/ đỏ rực    

3/ Dòng sông chảy rất ………….. giữa hai bờ xanh mướt lúa ngô.

a/ hiền hoà           b/ hiền hậu            c/ hiền lành

………………….

Câu 82: Minh has 8 packs of candies. Each pack has 5 candies. Minh ate 7 candies. How many candies does he have left?

Minh có 8 gói kẹo. Mỗi gói có 5 cái kẹo. Minh ăn 7 cái kẹo. Hỏi Minh còn lại bao nhiêu cái kẹo?

Hướng dẫn

Tổng số kẹo Minh có là: 8 × 5 = 40 (cái kẹo)

Số kẹo còn lại của Minh là: 40 – 7 = 33 (cái kẹo)

Answer: 33

…………………..

Để xem tiếp Đề thi Đấu trường toán học lớp 3 vòng 8 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 và Đăng ký nhận đề thi năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).

About admin