Đấu trường Toán học lớp 3 Vòng sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Đấu trường Toán học lớp 3 Vòng sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn giải).


ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 3 VÒNG SƠ LOẠI: VÒNG 1


DANH SÁCH CHỦ ĐIỂM ÔN THI:

  • TOÁN: ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 1000
  • TOÁN TIẾNG ANH: REVIEW NUMBERS UP TO 1000
  • TIẾNG VIỆT: ÔN TẬP VỀ TỪ CHỈ SỰ VẬT

Liên hệ tư vấn đặt mua tài liệu ôn thi Đấu trường Toán học lớp 3 năm 2023 – 2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cho cô Trang theo:


  • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)
  • Email: HoctoancoTrang@gmail.com
  • Website: www.ToanIQ.com

ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 3 VÒNG 1 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024 THEO CHỦ ĐỀ:ĐỀ ÔN THI VIOEDU LỚP 3 VÒNG 1 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024 THEO CHỦ ĐỀ:


ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 3 MÔN TOÁN: ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 1000, ÔN TẬP HÌNH HỌC


Câu 1: Bạn hãy kéo đáp án vào ô trống để được câu trả lời đúng:

Danh sách đáp án
Ba trăm linh sáu 306
Bảy trăm sáu mươi hai 762 405
Bốn trăm năm mươi 450

………………

Câu 44: Cho hình vẽ sau:

ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 3 VÒNG SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 - 2024

Trong hình vẽ trên có …..2……khối cầu và …..4…… khối trụ.

Câu 45: Biết: 145 + 8a¯ = 228. Giá trị của a là: ………3……..

Lớp 2B có tất cả 30 học sinh trong đó có 12 học sinh nữ. Kết luận: “Lớp 2B có 18 học sinh nam” là đúng hay sai?

a/ Đúng                         b/ Sai

Hướng dẫn

Số học sinh nam lớp 2B là: 30 – 12 = 18 (học sinh)

Câu 46: Chọn tất cả những đáp án đúng.

Một cửa hàng có tất cả 36 cái kem gồm hai vị dâu tây và vani. Trong đó, số bánh kem vị vani là 16 cái. Hỏi số bánh kem vị dâu tây là bao nhiêu cái?

a/ 1 chục               b/ 10 cái                c/ 2 chục               d/ 20 cái

Hướng dẫn

Số bánh kem vị dâu tây là: 36 – 16 = 20 (cái) = 2 chục

………………..

Để xem tiếp các câu hỏi và đặt mua tài liệu ôn thi Đấu trường Toán học lớp 3 cấp Trường năm 2023 – 2024 vui lòng liên hệ cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 3 MÔN TOÁN TIẾNG ANH


……………..

Câu 11: How many numbers from 10 to 99 have sum of their digits equal to 9?

Có bao nhiêu số từ 10 đến 99 mà tổng các chữ số của nó bằng 9.

Hướng dẫn:

Ta có: 9 = 9 + 0 = 8 + 1 = 7 + 2 = 6 + 3 = 5 + 4

Các số  từ 10 đến 99 có tổng các chữ số bằng 9 là: 18; 27; 36; 45; 54; 63; 72; 81; 90. Vậy có 9 thỏa mãn

Điền 9

Câu 12: How many distinct 3 – digit number that can be formed by using 3 digits 3, 4, 5 are there?

Answer: ………..

Có bao niêu số có 3 chữ số khác nhau có thể tạo bởi 3 chữ số 3, 4, 5?

Hướng dẫn:

Với 3 chữ số 3, 4, 5:

Có 3 cách chọn chữ số hàng trăm

Có 2 cách chọn chữ số hàng chục (trừ chữ số hàng trăm)

Có 1 cách chọn chữ số hàng đơn vị (trừ chữ số hàng trăm và hàng chục/

Vậy với 3 chữ số 3, 4, 5 có thể lập được: 3 × 2 × 1 = 6 số có 3 chữ số khác nhau

Điền 6

Câu 13: Emily has 34 balls consist of four colors: yellow, green, blue and black. 20 of them are not green, 6 are black, and 24 are not yellow. How many blue balls does Emily have?

Emily có 34 quả bóng gồm 4 màu: vàng, xanh lá cây, xanh dương và đen. 20 quả không phải màu xanh lá cây, 6 quả là màu đen và 24 quả không phải màu vàng. Hỏi Emily có bao nhiêu quả bóng màu xanh dương?

a/ 2                       b/ 4                       c/ 6                       d/ 8

Hướng dẫn:

Theo bài ra ta có: Tổng số bóng là 34 quả

Trong đó có 20 quả không phải là màu xanh lá cây. Suy ra số bóng có màu xanh lá cây là:

34 – 20 = 14 (quả)

Trong đó có 24 quả không phải là màu vàng. Suy ra số bóng có màu vàng là:

34 – 24 = 10 (quả)

Ta lại có số bóng màu đen là 6 (quả)

Vậy số bóng màu xanh dương là: 34 – 14 – 10 – 6 = 4 (quả)

……….

Để xem tiếp các câu hỏi và đặt mua tài liệu ôn thi Đấu trường Toán học lớp 3 năm 2023 – 2024 vui lòng liên hệ cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 3 MÔN TIẾNG VIỆT: ÔN TẬP VỀ TỪ CHỈ SỰ VẬT


Câu 1: Em hãy chọn những cách sắp xếp các từ sau vào các nhóm phù hợp:

hổ, sấm chớp, sóng thần, lũ lụt, chim én, tê giác, sông suối, sư tử

a/ Từ chỉ con vật: hổ, chim én, sông suối, sư tử.

b/ Từ chỉ thiên nhiên: sấm chớp, sóng thần, lũ lụt, sông suối.

c/ Từ chỉ con vật: hổ, sử tử, chim én, tê giác.

d/ Từ chỉ thiên nhiên: chím én, sóng thần, sấm chớp, lũ lụt

Câu 2: Từ nào dưới đây là từ chỉ sự vật?

a/ nhẹ                    b/ nặng                 c/ vỡ                     d/ rêu

Câu 3: Em hãy gạch chân từ chỉ sự vật trong câu dưới đây:

“Buổi chiều, bố đón em đi học về.”

Câu 4: Chọn những từ chỉ sự vật trong câu văn dưới đây:

“Sáng nay, ông đi câu cá.”

a/ câu                    b/ sáng                  c/ ông                             d/ cá

Câu 5: Những từ in đậm trong các câu sau là từ chỉ gì?

Đêm trăng, biển yên tĩnh. Một số chiến sĩ thả câu. Một số khác quay quần trên boong tàu ca hát, thổi sáo. (Hà Đình Cấn)

a/ Từ chỉ trạng thái                                      b/ Từ chỉ sự vật

c/ Từ chỉ hoạt động                            d/ Từ chỉ đặc điểm

……….

Để xem tiếp các câu hỏi và đặt mua tài liệu ôn thi Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 3 năm 2023 – 2024 vui lòng liên hệ cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).

About admin