Đấu trường toán học lớp 4 cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 – 2024 (vòng chung kết)

Đề ôn thi Đấu trường toán học lớp 4 cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 – 2024 theo chủ điểm mới (vòng chung kết).


Đăng ký tài liệu ôn thi Đấu trường toán học lớp 4 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 vòng chung kết cấp Thành phố Hà Nội vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


DANH MỤC CHỦ ĐIỂM ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU LỚP 4 CẤP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2023 – 2024:


Đấu trường Vioedu lớp 4 cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 - 2024


 • Chủ điểm 1: Ôn tập phép tính với số tự nhiên
 • Chủ điểm 2: Phép nhân phân số
 • Chủ điểm 3: Hình thoi
 • Chủ điểm 4: Đề-xi-mét vuông. Mét vuông.
 • Chủ điểm 5: Suy luận theo tổ hợp.
 • Chủ điểm 6: Suy luận theo logic
 • Chủ điểm 7: Ôn tập hình học và đo lường.
 • Chủ điểm 8: Tìm phân số của một số.
 • Chủ điểm 9: Dãy số tự nhiên
 • Chủ điểm 10: Toán nâng cao về trung bình cộng
 • Chủ điểm 11: Biểu đồ cột
 • Chủ điểm 12: Dãy số liệu thống kê.

TÀI LIỆU ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU LỚP 4 VÒNG CHUNG KẾT CẤP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2023 – 2024:TÀI LIỆU ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU LỚP 4 CẤP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2023 – 2024 (VÒNG CHUNG KẾT):


Đề ôn thi Vioedu lớp 4 cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 - 2024

Đấu trường Vioedu lớp 4 cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 - 2024

Đấu trường toán học lớp 4 cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 - 2024

Đấu trường toán học Vioedu lớp 4 cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 - 2024

………………

Để xem tiếp Bộ đề ôn thi chung kết Đấu trường toán học VIOEDU lớp 4 cấp Tỉnh – TP Hà Nội năm 2023 – 2024 theo chủ điểm  // Bộ đề ôn thi Vioedu lớp 1-2-3-4-5-6-7 cấp Tỉnh dành cho các Tỉnh – Thành phố khác trên toàn quốc, vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) đặt mua tài liệu chuẩn nhất.


ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 4 CẤP TỈNH – THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2023 – 2024:


Chủ điểm 6: Suy luận theo logic


Câu 1: Tuấn và Hùng chơi rất thân với nhau. Tuấn đếm trong túi của mình có nhiều hơn 4 viên bi.

Để tham gia trò chơi bắn bi của lớp, mỗi bạn cần chuẩn bị cho mình ít nhất 18 viên bi, nhưng Tuấn lại không đủ. Thấy vậy, Hùng liền lấy 1 tá của mình đưa cho Tuấn để hai bạn được tham gia cùng nhau, nhưng Tuấn vẫn không đủ số viên bi để tham gia trò chơi. Biết 1 tá bi = 12 viên bi.

Vậy số viên bi mà Tuấn có ban đầu là: ……1…… viên.

Câu 2: Xuân, Hạ, Thu lần lượt đứng lên bàn cân. Hạ ghi lại các kết quả cân và nói:

+ Xuân nặng hơn tôi 4kg

+ Thu lại nhẹ hơn tôi đúng 4kg.

+ Cả 3 người cộng lại, còn thiếu 4kg nữa là đầy 100kg.

Hỏi Xuân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

a/ 32kg                 b/ 33kg                 c/ 34kg                 d/ 36kg

Hướng dẫn

Tổng số cân nặng của cả 3 bạn là: 100 – 4 = 96 (kg)

Do Xuân nặng hơn Hạ 4kg mà Hạ lại nặng hơn Thu đúng 4kg suy ra trung bình cộng số cân của 3 bạn bằng cân của Hạ.

Hạ nặng số ki-lô-gam là: 96 : 3 = 32 (kg)

Xuân nặng số ki-lô-gam là: 32 + 4 = 36 (kg)

Câu 3: Bạn Bắc nhìn thấy các con chim sẻ đậu trên dây điện. Bắc nhận thấy rằng: Nếu mỗi dây điện có 1 con chim sẻ đang đậu thiếu 1 dây. Nếu mỗi dây điện có 2 con chim sẻ đang đậu thì thừa 1 dây. Hỏi nhận xét nào dưới đây đúng?

a/ Bắc thấy nhiều hơn 4 dây điện.

b/ Số con chim én Bắc thấy là một số lớn hơn 5.

c/ Bắc thấy có 2 con chim én.

d/ Có tất cả 3 dây điện mà bạn Bắc nhìn thấy.

…………….

Để xem tiếp Bộ đề ôn thi chung kết Đấu trường VIOEDU lớp 4 cấp Tỉnh – TP Hà Nội năm 2023 – 2024 theo chủ điểm  // Bộ đề ôn thi Vioedu lớp 1-2-3-4-5-6-7 cấp Tỉnh dành cho các Tỉnh – Thành phố khác trên toàn quốc, vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) đặt mua tài liệu chuẩn nhất.

About admin