Đấu trường toán học lớp 4 Vòng 9 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Đề thi Đấu trường toán học lớp 4 Vòng 9 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn).


Đăng ký nhận đề thi Đấu trường Toán học lớp 4 các vòng sơ loại cấp Trường năm nay và Bộ đề ôn thi Violympic lớp 4 cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Tuyển tập 8 Đề ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 4 cấp Trường năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VÒNG 9 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG VIOEDU LỚP 4 NĂM 2023 – 2024


  • So sánh và xếp thứ tự số tự nhiên
  • Tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng
  • Đo góc. Đơn vị đo góc
  • Động từ
  • Writing number up to 1,000,000,000 in words

ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 4 VÒNG 9 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024


Đấu trường toán học lớp 4 Vòng 9 sơ loại cấp trường năm 2023 - 2024 có đáp án

Đấu trường toán học VIOEDU lớp 4 Vòng 9 sơ loại cấp trường năm 2023 - 2024 có đáp án


ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 4 VÒNG 9 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024


…………………….

Câu 6: Bạn hãy chọn đáp án đúng.

Để biết chính xác số đo của một góc thì ta dùng:

a/ Cái cốc              b/ Thước kẻ          c/ Thước đo góc            d/ Cuộn dây điện

Câu 7: Điền số thích hợp vào chỗ trống :

2021 + a = a + ……2021…..   (a là số tự nhiên)

Câu 8: Bạn hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm.

(190 + 423) + 147 = …….190…. + (423 + 147)

Câu 9: Bạn hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Tính hợp lý: 268 + 439 + 132 = (268 + 132) + …..439….

………………….

Để xem tiếp Đề thi Đấu trường toán học VIOEDU lớp 4 vòng 9 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 8 Đề ôn thi Trạng nguyên TV lớp 4 cấp Trường năm 2023 – 2024 // Đề ôn thi Violympic (Toán – Toán TA – Tiếng Việt) lớp 4 – Vioedu lớp 4 cấp Trường – Quận/ Huyện – Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).

About admin