Đấu trường toán học lớp 5 cấp Huyện năm 2023 – 2024 ôn thi theo chủ điểm

Đề thi Đấu trường toán học lớp 5 cấp Huyện năm 2023 – 2024 ôn theo chủ điểm năm nay có hướng dẫn giải (Đấu trường toán học Vioedu lớp 5 cấp Quận/ Huyện).


Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn và đăng ký tài liệu ôn thi Đấu trường toán học lớp 5 cấp Huyện năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cho cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 5 CẤP HUYỆN NĂM 2023 – 2024:


Danh sách chủ điểm ôn thi Đấu trường toán học lớp 5 cấp Huyện năm 2023 - 2024


ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 5 CẤP HUYỆN NĂM 2023 – 2024 CÓ ĐÁP ÁNHƯỚNG DẪN GIẢI ÔN ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU LỚP 5 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 2023 – 2024 


DANH SÁCH CHỦ ĐIỂM ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 5 CẤP HUYỆN MÔN TOÁN:


Đấu trường toán học lớp 5 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn theo chủ điểm

Đấu trường toán học VIOEDU lớp 5 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn theo chủ điểm

……………….

Để xem tiếp Bộ đề thi Đấu trường toán học VIOEDU lớp 5 cấp Quận/ Huyện năm 2023 – 2024 ôn theo chủ điểm và Tuyển tập chủ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 Vòng 8 cấp Huyện năm 23 – 24 // Tuyển tập chủ Đề ôn thi Violympic Toán 5 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 23 – 24 và Tuyển tập Bộ ôn thi Trạng nguyên TV lớp 5 cấp Huyện – Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 5 CẤP QUẬN NĂM 2023 – 2024 – MÔN TIẾNG VIỆT


DANH SÁCH CHỦ ĐIỂM ÔN ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 5 CẤP HUYỆN MÔN TIẾNG VIỆT:


Đấu trường toán học lớp 5 cấp Huyện năm 2023 - 2024 môn tiếng việt

………………

Câu 10: Dòng nào dưới đây gồm các từ miêu tả chiều dài?

A. dằng dặc, lê thê            B. hun hút, hoăm hoắm

C. chót vót, chất ngất        D. bao la, mênh mông

Câu 11: Dòng nào dưới đây gồm các từ miêu tả chiều rộng?

A. vời vợi, ngút ngàn            B. thênh thang, bát ngát

C. chật chội, bức bách          D. loằng ngoằng, dằng dặc

Câu 12: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống trong câu văn sau:

Sáng sớm, em rất thích được ngắm cảnh … trên biển.

A. bình minh        B. hoàng hôn          C. chiều tà             D. đêm khuya

Câu 13: Câu văn nào dưới đây có từ chỉ hiện tượng thiên nhiên?

A. Hai bên bờ sông xanh ngát những bãi ngô, bãi mía.

B. Những dòng thác đổ từ trên cao xuống, tung bọt trắng xoá.

C. Ở Đà Lạt có rất nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng.

D. Sáng sớm, trời đầy sương mù khiến ta khó có thể nhìn rõ.

…………….

Để xem tiếp Bộ đề thi Đấu trường toán học lớp 5 cấp Huyện năm 2023 – 2024 ôn theo chủ điểm và Tuyển tập chủ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 Vòng 8 cấp Huyện năm 23 – 24 // Tuyển tập chủ Đề ôn thi Violympic Toán 5 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 23 – 24 và Tuyển tập Bộ ôn thi Trạng nguyên TV lớp 5 cấp Huyện – Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


DANH SÁCH CHỦ ĐIỂM ÔN ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 5 CẤP HUYỆN MÔN TOÁN TIẾNG ANH:


Đấu trường toán học lớp 5 cấp Huyện năm 2023 - 2024 môn toán tiếng anh

……………

Câu 7: Find two numbers if their sum is 86.2 and their difference is 40.6.

Tìm hai số biết tổng của chúng và 86.2 và hiệu của chúng là 40.6

Hướng dẫn

Số lớn là: (86.2 + 40.6) : 2 = 63.4

Số bé là: 63.4 – 40.6  = 22.8

Answer: …63.4……and….22.8…

Câu 8: Find two numbers if their sum is 13.96 and their difference is 2.72

Tìm hai số biết tổng của chúng và 13.96 và hiệu của chúng là 2.72

A – 7.62 and 6.34                             B – 8.34 and 5.62

C – 8.27 and 5.69                             D – 9.16 and 4.8

Hướng dẫn

Số lớn là: (13.96 + 2.72) : 2 = 8.34

Số bé là: 8.34 – 2.72 = 5.62

Câu 9: If the sum of two numbers is 33.8 and the difference of its is 5.6 The smaller number is ….

Nếu tổng của hai số là 33.8 và hiệu của chúng là 5.6. Số bé là ….

Hướng dẫn

Số bé là: (33.8 – 5.6) : 2 = 14.1

Điền 14.1

……………….

Để xem tiếp Bộ đề thi Đấu trường VIOEDU lớp 5 cấp Huyện năm 2023 – 2024 ôn theo chủ điểm và Tuyển tập chủ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 Vòng 8 cấp Huyện năm 23 – 24 // Tuyển tập chủ Đề ôn thi Violympic Toán 5 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 23 – 24 và Tuyển tập Bộ ôn thi Trạng nguyên TV lớp 5 cấp Huyện – Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

About admin