Đấu trường toán học lớp 5 Vòng 10 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Đề thi Đấu trường toán học lớp 5 Vòng 10 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn).


Đăng ký nhận đề thi Đấu trường toán học VIOEDU lớp 5 các vòng sơ loại cấp Trường năm nay và Bộ đề ôn thi Violympic lớp 5 – Trạng nguyên Tiếng Việt 5 cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VÒNG 10 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG VIOEDU LỚP 5 NĂM 2023 – 2024


  • Nhân một số thập phân với một số thập phân
  • Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
  • Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000…
  • Multiply decimals
  • Quan hệ từ

Đề thi Đấu trường toán học lớp 5 Vòng 10 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 2024 có đáp án

Đấu trường toán học VIOEDU lớp 5 Vòng 10 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 2024 có đáp án


ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 5 VÒNG 10 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024


………………….

Câu 52: Điền số thập phân thích hợp vào ô trống

Một người đi xe máy trong 2,5 giờ đầu, mỗi giờ đi được 32,4km và trong 2,2 giờ sau, mỗi giờ đi được 38,6km. Hỏi người đó đã đi được tất cả bao nhiêu ki-lô-mét?

Trả lời: ……………165,92…………….km

Hướng dẫn

2,5 giờ đầu đi được số ki-lô-mét là: 32,4 × 2,5 = 81 (km)

2,2 giờ sau đi được số ki-lô-mét là: 38,6 × 2,2 = 84,92 (km)

Người đó đi được tất cả số ki-lô-mét là: 81 + 84,92 = 165,92 (km)

…………………….

Câu 70: Em hãy đọc các câu văn sau và chọn đáp án đúng:

– Vì Bảo Khiêm học giỏi và ngoan nên bạn được mọi người yêu quí.

– Do Tuấn mải chơi game nên bạn bị điểm kém bài kiểm tra học kì I.

– Nhờ cô giáo giúp đỡ cùng sự chăm chỉ luyện tập và Uyên đã đạt giải cao trong kì thi Đấu trường toán học.

Các cặp quan hệ từ có trong câu văn trên đều là:

a/ Các cặp quan hệ từ biểu thị quan hệ nguyên nhân – kết quả.

b/ Các cặp quan hệ từ tương phản.

c/ Các cặp quan hệ từ tăng tiến.

d/ Các cặp quan hệ từ chỉ giả thiết (điều kiện) – kết quả.

Câu 71: Em hãy chọn quan hệ từ thích hợp điền vào chỗ trống trong câu sau:

Tháng chín nắng vẫn con …………..không gay gắt.

a/ vì                      b/ nhưng                       c/ nên

……………………

Câu 93: The book store is having a sale on bookmarks. There are 7 different color bookmarks. Each bookmark is on sale for $0.84. Each student in Ms. Newell’s class’ decides to buy a bookmark. There are 23 students in Ms. Newell’s class.

How much will the class spend on bookmarks at the bookstore?

Cửa hàng sách đang có giảm giá bookmark. Có 7 bookmark màu khác nhau. Mỗi bookmark được bán với giá $ 0.84. Mỗi học sinh trong lớp của cô Newell ’quyết định mua một bookmark. Có 23 học sinh trong lớp của cô Newell’s.

Cả lớp sẽ chi bao nhiêu cho việc mua bookmark ở hiệu sách?

          a/ $5.88                b/ $19.32              c/ $25.20              d/ $161.00

Hướng dẫn

Cả lớp sẽ chi số đô la cho việc mua bookmark ở hiệu sách là:

0.84 × 23 = 19.32 (đô la)

………………….

Để xem tiếp Đề thi Đấu trường toán học VIOEDU lớp 5 vòng 10 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 12 chủ Đề ôn thi Trạng nguyên TV lớp 5 cấp Trường năm 2023 – 2024 // Đề ôn thi Violympic (Toán – Toán TA – Tiếng Việt) lớp 5 – Vioedu lớp 5 cấp Trường – Quận/ Huyện – Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).

About admin