Đấu trường toán học lớp 5 Vòng 8 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Đề thi Đấu trường toán học lớp 5 Vòng 8 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn).


Đăng ký nhận đề thi Đấu trường toán học Vioedu lớp 5 các vòng sơ loại cấp Trường năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).



DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VÒNG 8 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG VIOEDU LỚP 5 NĂM 2023 – 2024

  • Viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân
  • Viết số đo khối lượng dưới dạng số thập phân
  • Viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân
  • Writing units of measurements in decimals
  • Phân biệt âm cuối n/ng

Đấu trường toán học Vioedu lớp 5 Vòng 8 sơ loại cấp trường năm 2023 - 2024 có đáp án

Đấu trường toán học  lớp 5 Vòng 8 sơ loại cấp trường năm 2023 - 2024 có đáp án


ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 5 VÒNG 8 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024


………………………

Câu 15: Điền số thập phân thích hợp vào chỗ trống: 39kg 13g = …….39,013…….kg

Câu 16: Điền số thập phân thích hợp vào chỗ trống: 5km 34m = ……5,034….km

Câu 17: Convert: 3 quintals 5kg = …..3,05….. quintals

Câu 18: Những dòng nào sau đây chứa các từ viết đúng chính tả?

a/ mừng rỡ, mơ tưởng, lực lưỡng, kính trọn

          b/ mưu toan, mở màn, luyện tập, kính cẩn

c/ kiện tướng, kiến thức kiêng nhẫn, huyền thoại.

d/ kiêng nể, không quân, hương trầm, giả dạng

…………………..

Để xem tiếp Đề thi Đấu trường toán học lớp 5 vòng 8 sơ loại cấp Trường năm nay và Đăng ký nhận đề thi năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).

About admin