Đấu trường toán học lớp 5 Vòng 9 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Đề thi Đấu trường toán học lớp 5 Vòng 9 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn).


Đăng ký nhận đề thi Đấu trường toán học Vioedu lớp 5 các vòng sơ loại cấp Trường năm nay và Bộ đề ôn thi Violympic lớp 5 – Trạng nguyên Tiếng Việt 5 cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VÒNG 9 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG VIOEDU LỚP 5 NĂM 2023 – 2024

  • Cộng các số thập phân
  • Trừ các số thập phân
  • Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
  • Add and subtract decimals
  • Đại từ/ Đại từ xưng hô

ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 5 VÒNG 9 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2023 – 2024


Đề thi Đấu trường toán học lớp 5 Vòng 9 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 2024 có đáp án

Đấu trường toán học VIOEDU lớp 5 Vòng 9 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 2024 có đáp án


ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 5 VÒNG 9 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024


…………………..

Câu 120: Bạn điền số thích hợp vào chỗ trống

Bao thứ nhất có 35,8kg gạo, bao thứ hai có 24,7kg gạo. Hỏi cả hai bao có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Trả lời: Cả hai bao có số gạo là: ………60,5………….kg.

Hướng dẫn

Hai bao nặng số ki-lô-gam là: 35,8 + 24,7 = 60,5 (kg)

Câu 121: Bạn hãy chọn đáp án đúng

Buổi sáng cửa hàng bán được 20,5kg kẹo, buổi chiều bán nhiều hơn buổi sáng 3,5kg kẹo. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam kẹo?

a/ 44,05kg            b/ 44,5kg             c/ 24,5kg              d/ 24kg

Hướng dẫn

Buổi chiều bán được số gạo là: 20,5 + 3,5 = 24 (kg)

Cả hai buổi cửa hàng bán được số gạo là: 20,5 + 24 = 44,5 (kg)

Câu 122: Biết một gói kẹo chanh nặng 0,15kg, một gói kẹo dâu nặng 0,35kg. Hỏi 8 gói kẹo chanh và 6 gói kẹo dâu nặng tất cả bao nhiêu ki-lô-gam?

Trả lời: ……………4…………….kg

Hướng dẫn

8 gói kẹo chanh nặng là: 0,15 × 8 = 1,2 (kg)

6 gói kẹo dâu nặng là: 0,35 × 8 = 2,8 (kg)

8 gói kẹo chanh và 6 gói kẹo dâu nặng là: 1,2 + 2,8 = 4 (kg)

Câu 123: Bạn hãy chọn đáp án đúng

67,3 × 20 = …………….

a/ 1346                 b/ 1334,6              c/ 134,6

Câu 124: Đại từ trong câu dưới đây thay thế cho từ ngữ nào?

Cây bút và cuốn vở đang tâm sự, chúng thì thầm với nhau về những câu chuyện ở lớp.

A. cây bút            B. cây bút và cuốn vở               C. cuốn vở            D. câu chuyện

Câu 125: Chọn đại từ thích hợp trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống:

(tớ, cháu, con)

Giờ tập viết, chiếc bút máy của Hùng bị hỏng, Hùng quay sang hỏi Lan:

– Lan ơi! Cậu cho …..tớ….. mượn một chiếc bút được không?

…………………..

Để xem tiếp Đề thi Đấu trường toán học lớp 5 vòng 9 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 và Đề ôn thi Trạng nguyên TV lớp 5 cấp Trường năm 2023 – 2024 // Đề ôn thi Violympic (Toán – Toán TA – Tiếng Việt) lớp 5 – Vioedu lớp 5 cấp Trường – Quận/ Huyện – Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).

About admin