Đấu trường toán học lớp 6 cấp Trường năm 2023 – 2024 ôn thi theo chủ điểm

Đề ôn thi Đấu trường toán học lớp 6 cấp Trường năm 2023 – 2024 theo chủ điểm năm nay có đáp án đúng (Vòng chung kết VIOEDU cấp Trường lớp 6).


Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn và đăng ký tài liệu ôn thi Đấu trường toán học Vioedu lớp 6 cấp Trường năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cho cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).


DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 6 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024 (VÒNG CHUNG KẾT):


Danh sách chủ điểm ôn thi đấu trường toán học lớp 6 cấp Trường năm 2023-2024


ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 6 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024 CÓ ĐÁP ÁNĐÁP ÁN ĐÚNG ĐỀ ÔN ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC THI VIOEDU 6 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024 


Đấu trường toán học lớp 6 cấp Trường năm 2023 - 2024 có đáp án

Đấu trường toán học VIOEDU lớp 6 cấp Trường năm 2023 - 2024 vòng chung kết

Đấu trường toán học lớp 6 cấp Trường năm 2023 - 2024 môn Toán

………………


TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 6 VÒNG CHUNG KẾT CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024


…………………

Câu 11. Bạn hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Tìm x, biết: 814 – (x – 305) = 712.

Trả lời: x = ….

Điền  407


Câu 12. Bạn hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Tính: (26  – 1):32 + 33.52 = …

Điền  682


Câu 13. Bạn hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Số tự nhiên x thỏa mãn 3x.5x = 9.25 là x = 2. Nếu đúng Điền 1, Sai điền 0.

Trả lời: …

Điền 1.


………………..

Câu 16. Bạn hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Kết quả của phép nhân 122013.152014 là một số có chữ số tận cùng là…

Điền 0


Câu 17. Bạn hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Tìm số tự nhiên x biết: 2x+1 = 1024, kết quả là …

A. 9                         B. 3                             C. 18                          D. 10

Chọn  A


Câu 18. Bạn hãy chọn đáp án đúng.

Tìm số tự nhiên x biết: 4.x2 = 1102, kết quả là …

A. 30                  B. 25                          C. 55                          D. 60

Chọn C


Câu 19. Bạn hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Một bàn cờ có 64 ô. Giả sử ta bỏ vào ô thứ nhất 2 hạt thóc, ô thứ 2 bỏ gấp đôi ô thứ nhất, ô thứ 3 bỏ gấp đôi ô thứ 2, ô thứ 4 bỏ gấp đôi ô thứ 3, cứ như thế, số hạt thóc bỏ vào ô thứ 64 là…

a/ 264                          b/ 2128                                    c/ 232                          d/ 1024

Chọn A

…………….

Để xem tiếp các câu hỏi trong Bộ đề ôn thi Đấu trường toán học VIOEDU lớp 6 cấp Trường năm 2023 – 2024 // Bộ đề Ôn thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 // // Bộ luyện thi HSG Toán lớp 6 theo 22 chuyên đề và Gói giải đáp Toán 6 trực tiếp qua Zalo vui lòng liên hệ trực tiếp theo Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang Toán IQ) – 0919.281.916 (Thầy Thích).

About admin