Đấu trường toán học VIOEDU lớp 2 Vòng 2 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Đề thi Đấu trường toán học VIOEDu lớp 2 Vòng 2 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn).


Đăng ký nhận đề thi Đấu trường toán học Vioedu lớp 2 các vòng sơ loại cấp Trường năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VÒNG 2 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG VIOEDU LỚP 2 NĂM 2023 – 2024

  • So sánh các số đến 100
  • Số bị trừ – số trừ – hiệu
  • Tia số. Số liền trước. Số liền sau.
  • Từ chỉ hoạt động

Đấu trường toán học lớp 2 Vòng 2 sơ loại cấp trường năm 2023 - 2024 có đáp án

Đấu trường toán học Vioedu lớp 2 Vòng 2 sơ loại cấp trường năm 2023 - 2024 có đáp án


ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 2 VÒNG 2 NĂM 2023 – 2024

………………….

Để xem tiếp Đề thi Đấu trường toán học VIOEDU lớp 2 vòng sơ loại năm nay và Đăng ký nhận đề thi năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).

About admin