Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 3 Vòng 1 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Đấu trường toán học VIOEDU lớp 3 Vòng 1 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn).


ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 3 VÒNG SƠ LOẠI: VÒNG 1


DANH SÁCH CHỦ ĐIỂM ÔN THI:

  • TOÁN: ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 1000
  • TOÁN TIẾNG ANH: REVIEW NUMBERS UP TO 1000
  • TIẾNG VIỆT: ÔN TẬP VỀ TỪ CHỈ SỰ VẬT

Liên hệ tư vấn đặt mua tài liệu ôn thi VIOEDU lớp 3 năm 2023 – 2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cho cô Trang theo:


  • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)
  • Email: HoctoancoTrang@gmail.com
  • Website: www.ToanIQ.com

ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 3 VÒNG 1 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024 THEO CHỦ ĐỀ:ĐỀ ÔN THI VIOEDU LỚP 3 VÒNG 1 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024 THEO CHỦ ĐỀ:


TOÁN: ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 1000


Câu 1: Bạn hãy kéo đáp án vào ô trống để được câu trả lời đúng:

Danh sách đáp án
Ba trăm linh sáu 450
Bảy trăm sáu mươi hai 405
Bốn trăm năm mươi 306
762

Câu 2: Bạn hãy kéo đáp án vào ô trống để được câu trả lời đúng:

Số 169 có:

Danh sách đáp án
1 là chữ số Hàng chục
6 là chữ số Hàng đơn vị
9 là chữ số Hàng trăm

Câu 3: Trong các số sau, số nào là số nhỏ nhất?

645; 456; 546

a/ 645                             b/ 456                            d/ 546

Câu 4: Muốn so sánh các số có 3 chữ số, ta so sánh các chữ số hàng ……….

(a/ chục; b/ trăm; c/ đơn vị) nếu bằng nhau thì so sánh chữ số hàng (a/ chục; b/ trăm; c/ đơn vị), nếu các chữ số đó bằng nhau thì so sánh chữ số hàng đơn vị. Số nào có chữ số hàng tương ứng lớn hơn thì lớn hơn.

………….

Câu 8: Em hãy chọn tất cả các đáp án đúng

Dưới đây là hóa đơn bán hàng của một cửa hàng:

          Tên hàng Đơn giá (nghìn đồng)
Thịt chim câu hầm 320
Thịt lợn kho đậu 115
Gà luộc 150
Thịt bò xào măng 200
Ốc nhồi nấu chuối 175
Thịt ếch rang muối 206

Các món có đơn giá lớn hơn 200 nghìn đồng là:

a/ Thịt chim câu hầm                         b/ Ốc nhồi nấu chuối

c/ Thịt ếch rang muối               d/ Thịt bò xào măng                 e/ Thịt lợn kho đậu

…………….


ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 3 VÒNG 1 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024 THEO CHỦ ĐỀ:ĐỀ ÔN THI VIOEDU LỚP 3 NĂM 2023 - 2024

ĐỀ ÔN THI VIOEDU LỚP 3 VÒNG 1 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 - 2024 CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 3 VÒNG 1 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 - 2024 CÓ ĐÁP ÁN

ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 3 NĂM 2023 - 2024

About admin