Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 3 Vòng 3 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Tổng hợp Đề thi Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 3 Vòng 3 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn).


ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 3 VÒNG 3 NĂM 2023 – 2024


DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VÒNG 3 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG VIOEDU LỚP 3 NĂM 2023 – 2024:

  • Ôn tập bảng nhân 5, bảng chia 5
  • Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000
  • Tìm số bị trừ, số trừ
  • Multiplication tables up to 10
  • Ôn tập về từ chỉ đặc điểm

Đăng ký nhận đề thi Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 3 các vòng sơ loại cấp Trường năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 3 VÒNG 3 NĂM 2023 – 2024


ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 3 VÒNG 3 NĂM 2023 - 2024 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG

About admin