Đấu trường toán học Vioedu lớp 5 Vòng 3 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Đề thi Đấu trường toán hcoj Vioedu lớp 5 Vòng 3 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn).


Đăng ký nhận đề thi Đấu trường toán học lớp 5 các vòng sơ loại cấp Trường năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VÒNG 3 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG VIOEDU LỚP 5 NĂM 2023 – 2024


  • Giải toán có lời văn liên quan đến hỗn số
  • Bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
  • Bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
  • Add, subtract, multiply and divide fractions
  • Mở rộng vốn từ: Hữu nghị – Hợp tác

ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 5 VÒNG 3 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024

Đề thi Đấu trường toán học VIOEDU lớp 5 Vòng 3 sơ loại cấp trường năm 2023 - 2024 có đáp án

Đấu trường toán học lớp 5 Vòng 3 cấp trường năm 2023 - 2024 có đáp án

…………..

…………..

Để xem tiếp Đề thi Đấu trường toán học VIOEDU lớp 5 vòng sơ loại năm nay và Đăng ký nhận đề thi năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).

About admin