Đấu trường toán học Vioedu lớp 5 Vòng 5 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Đề thi Đấu trường toán học Vioedu lớp 5 Vòng 5 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn).


Đăng ký nhận đề thi Đấu trường Toán học Vioedu lớp 5 các vòng sơ loại cấp Trường năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VÒNG 5 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG VIOEDU LỚP 5 NĂM 2023 – 2024

  • Bài toán liên quan tới tỉ lệ
  • Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài
  • Ôn tập bản đơn vị đo khối lượng
  • Từ nhiều nghĩa
  • Add, subtract, multiply and divide whole (natural) number and fractions

Đấu trường toán học Vioedu lớp 5 Vòng 5 sơ loại cấp trường năm 2023 - 2024 có đáp án

Đấu trường toán học  lớp 5 Vòng 5 sơ loại cấp trường năm 2023 - 2024 có đáp án


ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 5 VÒNG 5 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024


…………………

Câu 5: Mua 4 quyển vở hết 26 000 đồng. Nhận xét nào dưới đây đúng về giá tiền của 3 quyển vở như thế?

a/ Giá tiền của 3 quyển vở như thế nhiều hơn 20 000 đồng.

          b/ Giá tiền của 3 quyển vở như thế nhiều hơn 19 000 đồng và ít hơn 20 000 đồng.

c/ Giá tiền của 3 quyển vở như thế ít hơn 19 000 đồng.

Hướng dẫn

Giá tiền của 1 quyển vở là: 26 000 : 4 = 6500 (đồng)

Giá tiền của 3 quyển vở là: 6500 × 3 = 19 500 (đồng)

Câu 6: Có 12 bạn thì trồng được 60 cây. Hỏi nếu có 36 bạn thì trồng được tất cả bao nhiêu cây? Biết số cây mỗi bạn trồng được là như nhau.

a/ 240 cây             b/ 180 cây            c/ 84 cây               d/ 20 cây

Hướng dẫn

1 bạn trồng được số cây là: 60 : 12 = 5 (cây)

Nếu có 36 bạn trồng được số cây là: 5 × 36 = 180 (cây)

…………………..

Để xem tiếp Đề thi Đấu trường toán học lớp 5 vòng 5 sơ loại cấp trường năm 2023 – 2024 năm nay và Đăng ký nhận đề thi năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).

About admin