Đấu trường Vioedu lớp 2 – SO SÁNH CÁC SỐ ĐẾN 100

Đấu trường Vioedu lớp 2 – SO SÁNH CÁC SỐ ĐẾN 100.


Đăng ký tài liệu ôn thi Đấu trường toán học Vioedu lớp 2 mới nhất vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).


Xem thêm bộ ôn thi Đấu trường Vioedu lớp 2 cấp Trường tại đây:

Đề ôn thi VIOEDU lớp 2 cấp Trường năm 2023 – 2024 ôn thi theo chủ điểm


Xem thêm bộ ôn thi Đấu trường Vioedu lớp 2 cấp Quận/ Huyện tại đây:

Đề thi VIOEDU lớp 2 cấp Huyện năm 2023 – 2024 ôn thi theo chủ điểm


Bồi dưỡng ôn thi Đấu trường Vioedu lớp 2: SO SÁNH CÁC SỐ ĐẾN 100.


Câu 1. Túi 1 có 36 cục tẩy và túi 2 có 63 cục tẩy. Vậy túi ………….có ít cục tẩy hơn.

Câu 2. Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau và chữ số hàng chục bằng 7 là………

Câu 3. Trong hai số 81 và 18, số lớn hơn là…………..

Câu 4. Số nào dưới đây nhỏ hơn 50?

a. 51                  b. 53                     c. 52                     d. 49

……………

Câu 14. Chọn tất cả các đáp án đúng:

Lúc đầu, Nam có 44 cái nhãn vở, Minh có 39 cái nhãn vở, Cúc có 20 cái nhãn vở và Trang có 38 cái nhãn vở. Sau đó, mẹ mua cho Nam thêm 5 cái nhãn vở, Minh 8 cái nhãn vở. Hỏi sau đó, bạn nào có số nhãn vở nhỏ hơn 39?

  1. Nam b. Minh                c. Cúc                             d. Trang

Câu 15. Chọn tất cả các đáp án đúng:

Lớp 2B có 4 tổ.Tổ 1 có 19 học sinh, tổ 2 có 15 học sinh, tổ 3 có 18 học sinh và tổ 4 có 11 học sinh. Cô giáo chuyển 4 học sinh từ tổ 1 sang tổ 2. Sau khi chuyển thì tổ nào có số học sinh nhiều hơn 16?

  1. Tổ 1 b. Tổ 2                 c. Tổ 3                  d. Tổ 4

Câu 16. Trong các số có hai chữ số mà khi cộng hai chữ số của nó ta được kết quả bằng 9, có bao nhiêu số nhỏ hơn 63?

  1. 2 b. 5                       c. 6                       d. 9

Câu 17. Từ các chữ số 0, 1, 3, 5, 7 ta có thể lập được tất cả …………..số có hai chữ số nhỏ hơn 49.

Câu 18. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

41 < 43 < ……… < ………..

Biết rằng quy luật là số cần điền lớn hơn số đứng trước nó 2 đơn vị.

Câu 19. Trong các số  có hai chữ số mà chữ số này bé hơn chữ số kia 2 đơn vị

Có ………..số lớn hơn 50.

………………….

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong tài liệu ôn thi Đấu trường toán học lớp 2 cấp Trường – Huyện – Tỉnh và hướng dẫn giải vui lòng liên hệ trực tiếp cho cô Trang Toán IQ theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).

About admin