Đấu trường Vioedu lớp 3 – Phép trừ trong phạm vi 10 000

Đấu trường Vioedu lớp 3 – Phép trừ trong phạm vi 10 000.


Đăng ký tài liệu ôn thi Đấu trường toán học Vioedu lớp 3 mới nhất vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).


Xem thêm bộ ôn thi Đấu trường Vioedu lớp 3 cấp Trường tại đây:

Đấu trường toán học lớp 3 cấp Trường năm 2023 – 2024 ôn thi theo chủ điểm


Xem thêm bộ ôn thi Đấu trường Vioedu lớp 3 cấp Quận/ Huyện tại đây:

Đấu trường toán học lớp 3 cấp Huyện năm 2023 – 2024 ôn thi theo chủ điểm


Đấu trường toán học Vioedu lớp 3 – Phép trừ trong phạm vi 10 000.


……………

Câu 4: Bạn Bình đố bạn An tìm ra một số. Biết số đó là kết quả của phép tính 3223 – 824. Hỏi số đó là bao nhiêu?

          a/ 2399                 b/ 2299                 c/ 2499

Câu 5: Bạn hãy sắp xếp các phép tính sau theo thứ tự kết quả tăng dần theo chiều từ trên xuống dưới.

4000 – 1000
5000 – 4000
8000 – 3000

Câu 6: Đông có hai sợi dây. Sợi dây thứ nhất dài 4300mm. Sợi dây thứ hai dài 1m 250mm. Sợi dây thứ nhất dài hơn sợi dây thứ hai số mi-li-mét là:

a/ 3150mm           b/ 3050mm           c/ 2950mm

Câu 7: Điền số thích hợp vào chỗ trống: 6930 – 6930 + 3175 = ……

Câu 8: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Con vịt nặng 3kg 500g. Con vịt nặng hơn con gà 800g. Vậy con gà nặng …….g

Hướng dẫn

Câu 9: Con chó nặng 5kg 400g. Con chó nặng hơn con mèo 2kg 300g. Hỏi con mèo nặng bao nhiêu gam?

a/ 3500g               b/ 4800g               c/ 3100g               d/ 5500g

Câu 10: Điền số thích hợp vào chỗ trống: 4800cm – 1600cm = ………..m

……………..

Câu 16: Cho A = 3250 – 1400; B = 3500 – 1000. Kết quả B – A = ……….

Câu 17: Một cơ sở trồng 3530 cây đào, mai và quất để phục vụ dịp Tết Nguyên Đán. Số lượng đào trồng được là 1560 cây, số cây đào nhiều hơn số cây mai là 1056 cây. Hỏi cơ sở đó trồng được bao nhiêu cây quất?

a/ 1566 cây           b/ 1466 cây           d/ 1450 cây

Câu 18: Cho số tự nhiên có hai chữ số, nếu viết thêm hai chữ số 0 vào giữa chữ số hàng chục và hàng đơn vị của số đó thì được số mới hơn số cũ là 990 đơn vị. Số ban đầu có hàng đơn vị hơn chữ số hàng chục là 3 đơn vị. Tìm số mới.

Trả lời: Số mới là: ………………..

………….

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong tài liệu ôn thi Đấu trường toán học lớp 3 cấp Trường – Huyện – Tỉnh và hướng dẫn giải vui lòng liên hệ trực tiếp cho cô Trang Toán IQ theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).

About admin