Đấu trường Vioedu lớp 4 – Yến. Tạ. Tấn

Đấu trường Vioedu lớp 4 – Yến. Tạ. Tấn.


Đăng ký tài liệu ôn thi Đấu trường toán học Vioedu lớp 4 mới nhất vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).


Xem thêm bộ ôn thi Đấu trường Vioedu lớp 4 cấp Trường tại đây:

Đề ôn thi VIOEDU lớp 4 cấp Trường năm 2023 – 2024 ôn thi theo chủ điểm


Xem thêm bộ ôn thi Đấu trường Vioedu lớp 4 cấp Quận/ Huyện tại đây:

Đề thi VIOEDU lớp 4 cấp Huyện năm 2023 – 2024 ôn thi theo chủ điểm


Bồi dưỡng ôn thi Đấu trường Vioedu lớp 4: Yến. Tạ. Tấn.


Câu 64: Một cửa hàng có 2 tấn gạo gồm gạo nếp và gạo tẻ. Sau ngày bán thứ nhất cửa hàng còn lại 1256kg gạo nếp và 344kg gạo tẻ. Hỏi ngày thứ nhất cửa hàng đó đã bán được tổng bao nhiêu tạ gạo nếp và gạo tẻ?

a/ 10 tạ                  b/ 6 tạ                             c/ 4 tạ                    d/ 12 tạ

Câu 65: Bạn hãy điền dấu (>; <; =) thích hợp vào ô trống để được so sánh đúng.

3 tấn 5 yến 9kg …………  3 tấn 9 tạ 7 yến

Câu 66: Cho bài tập đổi đơn vị như sau:

a/ 2 tấn 74kg = ………….kg       b/ 4 yến 5kg = ……….kg c/ 6 tạ 1kg = ……kg

Bạn Huy làm như sau:

a/ 2 tấn 74kg = 274kg              b/ 4 yến 5kg = 45kg       c/ 6 tạ 1kg = 61kg

Hỏi bạn Huy làm đúng bao nhiêu ý?

a/ 0                       b/ 1                       c/ 2                       d/ 3

……………….

Câu 72: Một cửa hàng có 3 tấn gạo cả nếp và tẻ. Sau ngày bán thứ nhất cửa hàng còn lại 1350kg gạo nếp và 450kg gạo tẻ. Hỏi ngày thứ nhất cửa hàng đó đã bán được tổng bao nhiêu tạ gạo nếp và tẻ?

a/ 12 tạ                  b/ 14 tạ                 c/ 16 tạ                  d/ 10 tạ

Câu 73: Trong kho có 2 tấn 12 tạ gạo nếp. Số gạo tẻ nhiều hơn số gạo nếp 16 tạ. Khi đó:

a/ Số gạo tẻ trong kho lớn hơn 400 yến.

b/ Số gạo tẻ trong kho nhỏ hơn 400 yến.

c/ Số gạo tẻ trong kho bằng 400 yến.

…………..

Câu 86: 1 đoàn xe ô tô có 2 loại xe cùng chở 1 chuyến hàng, trong đó 6 xe loại lớn, mỗi xe chở được 3 tấn 5 tạ hàng: 4 xe loại nhỏ, mỗi xe chở 2 tấn 8 tạ hàng. Số hàng chở được chia đều vào 4 kho. Mỗi kho có số hàng là:

a/ 21 tấn                b/ 805 yến            c/ 8 tấn 50kg         d/ 112 tạ

Câu 87: Nếu có 5 bao thóc, mỗi bao chứa 2500kg thóc thì ta được lượng thóc gấp đôi lượng thóc trong kho. Trong kho thóc đó chứa bao nhiêu yến thóc?

a/ 6250 yến           b/ 62500 yến        c/ 625 yến             d/ 100 yến

…………………..

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong tài liệu ôn thi Đấu trường toán học lớp 4 cấp Trường – Huyện – Tỉnh và hướng dẫn giải vui lòng liên hệ trực tiếp cho cô Trang Toán IQ theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).

About admin