Đấu trường Vioedu lớp 5 – Giải bài toán liên quan đến số thập phân

Đấu trường Vioedu lớp 5 – Giải bài toán liên quan đến số thập phân.


Đăng ký tài liệu ôn thi Đấu trường toán học Vioedu lớp 5 mới nhất vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).


Xem thêm bộ ôn thi Đấu trường Vioedu lớp 5 cấp Quận/ Huyện tại đây:

Đấu trường toán học lớp 5 cấp Huyện năm 2023 – 2024 ôn thi theo chủ điểm


Bồi dưỡng ôn thi Đấu trường Vioedu lớp 5: Giải bài toán liên quan đến số thập phân


Câu 1: Thùng thứ nhất có 76,2l dầu. Thùng thứ hai có ít hơn thùng thứ nhất 14,8l. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu?

Trả lời: Thùng thứ hai có số lít dầu là: ……………..

a/ 61,4l                           b/ 62,4l                 c/ 60,4l

Câu 2: 5 hộp bánh cùng loại cân nặng 2,27kg. Hỏi mỗi hộp bánh cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Trả lời: Mỗi hộp bánh có số cân nặng tính theo ki-lô-gam là: ………………..

a/ 45,4 g                         b/ 4,54 kg                       c/ 0,454 kg

Câu 3: Kho thứ nhất chứa 15,6 tấn thóc, gấp 2,5 lần số thóc có trong kho thứ hai. Hỏi kho thứ hai có bao nhiêu tấn thóc?

Trả lời: Kho thứ hai có số tấn thóc là:

a/ 6,24 tấn                      b/ 18,1 tấn             c/ 38,25 tấn

Câu 4: Một cái sân hình chữ nhật có chiều dài là 4,05m và chiều rộng là 2,18m. Tính chu vi của cái sân đó:

a/ 13,02m             b/ 3,74m               c/ 12,46m              d/ 6,23m

Câu 5: Cuộn dây thứ nhất có 40m dây, dài hơn cuộn thứ hai 13,8m. Hỏi cuộn dây thứ hai dài bao nhiêu mét dây?

Trả lời: Cuộn dây thứ hai dài là …………………..

a/ 26,2 m                        b/ 27,2 m                       c/ 27,8 m

Câu 6: Một mảnh vườn hình vuông có cạnh là 15,8m. Chu vi của mảnh vườn đó là:

a/ 19,8 m                        b/ 63,2 m                       c/ 249,64 m

Câu 7: Cuộn dây thứ nhất có 65m dây, dài hơn cuộn thứ hai 21,6m. Hỏi cuộn dây thứ hai dài bao nhiêu mét?

Trả lời: Cuộn thứ hai có số mét dây là: ……………..

a/ 43,4 m                        b/ 44,4 m                       c/ 44,6 m

Câu 8: Quãng đường AB dài 38km, ngắn hơn quãng đường BC 5,25km. Hỏi độ dài quãng đường BC là bao nhiêu?

a/ 43,25km                     b/ 55,3km                      c/ 56,3km

Câu 9: Quãng đường AB dài 46km, ngắn hơn quãng đường BC 4,6km. Tính độ dài quãng đường BC.

Trả lời: Độ dài quãng đường BC là:

a/ 9,2 km                        b/ 50,6 km                     c/ 92 km

Câu 10: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 27,6m, chiều rộng bằng 0,5 lần chiều dài. Tính diện tích mảnh vườn đó.

Trả lời: Diện tích mảnh vườn đó là: ……………….m2.

Câu 11: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 57,6m, chiều dài gấp 1,25 lần chiều rộng. Tính diện tích mảnh vườn đó.

Trả lời: Diện tích mảnh vườn đó là: …………………m2.

Câu 12: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 46,8m và chiều dài gấp 1,34 lần chiều rộng. Tính diện tích mảnh vườn đó.

Trả lời: Diện tích mảnh vườn đó là: ………………………m2.

Câu 13: May 3 bộ quần áo cùng loại hết 10,5m vải. Hỏi có 243,9m vải thì may được nhiều nhất mấy bộ quần áo như thế?

Trả lời: May được nhiều nhất số bộ quần áo là ………………….. bộ.

Câu 14: Một cửa hàng có ba thùng dầu. Sau khi bán 32,24 lít dầu thì cửa hàng còn lại  số dầu ban đầu. Biết rằng thùng thứ nhất có 78,64 lít dầu, thùng thứ hai có nhiều hơn thùng thứ ba 17 lít dầu. Hỏi thùng thứ ba có bao nhiêu lít dầu?

a/ 65,28 lít dầu      b/ 65,2 lít dầu       c/ 65,02 lít dầu      d/ 63,24 lít dầu

Câu 15: Cho: Một thửa ruộng hình chữ nhật có kích thước: chiều dài 75m, chiều rộng 24,8m, lúa đang chín vàng.

Hai người đang đứng trò chuyện.

Người thứ nhất nói: “Trồng giống lúa này thì cứ 1ha thu hoạch được 58 tạ mỗi vụ.”

Người thứ hai nói: “Vậy trên thửa ruộng này mỗi vụ sẽ thu được bnh tạ thóc?”

Trả lời: Mỗi vụ, trên thửa ruộng đó thu hoạch được số tạ thóc là …………………tạ.

………………….

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong tài liệu ôn thi và hướng dẫn giải vui lòng liên hệ trực tiếp cho cô Trang Toán IQ theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).

About admin