Đấu trường Vioedu lớp 5 – Tính diện tích, thể tích của hình hộp chữ nhật – hình lập phương

Đấu trường Vioedu lớp 5 – Tính diện tích, thể tích của hình hộp chữ nhật – hình lập phương.


Đăng ký tài liệu ôn thi Đấu trường toán học Vioedu lớp 5 mới nhất vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).


Xem thêm bộ ôn thi Đấu trường Vioedu lớp 5 cấp Trường tại đây:

Đấu trường toán học lớp 5 cấp Trường năm 2023 – 2024 ôn thi theo chủ điểm


Xem thêm bộ ôn thi Đấu trường Vioedu lớp 5 cấp Quận/ Huyện tại đây:

Đấu trường toán học lớp 5 cấp Huyện năm 2023 – 2024 ôn thi theo chủ điểm


Bồi dưỡng ôn thi Đấu trường Vioedu lớp 5: Tính diện tích, thể tích của hình hộp chữ nhật – hình lập phương.


………………

Câu 9: Biết bán kính hồ bơi hình tròn là 68dm. Tính diện tích hồ bơi đó

Trả lời: Diện tích hồ bơi là ……..dm2(nhập kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn)

Câu 10: Diện tích xung quanh của hình lập phương có cạnh 1dm5cm là ……..dm2.

Câu 11: Một hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh bằng 56cm2. Diện tích một mặt đáy bằng 15cm2. Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó là ………….cm2.

Câu 12:  Diện tích xung quanh của hình lập phương có cạnh 2dm3cm là ……..dm2.

Câu 13:  Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 3dm 6cm, chiều rộng 25cm, chiều cao 22cm. Hỏi diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật bằng bao nhiêu đề-xi-mét vuông?

a/ 44,84dm2                 b/ 19,8dm2                   c/ 35,84dm2                 d/ 26,84dm2

………………

Câu 15: Thể tích của hình hộp chữ nhật có chiều dài 4dm 5cm, chiều rộng 36cm và chiều cao là 240mm là …………………dm3 (Nhập đáp án dưới dạng số thập phân thu gọn)

Câu 16: Thể tích của hình hộp chữ nhật có chiều dài 35dm, chiều rộng 300cm và chiều cao 3,2m là

a/ 336m3                         b/ 336dm3                     c/ 33600dm3                               d/ 33600cm3                              

Câu 17: Tổng độ dài các cạnh của hình lập phương là 60cm. Thể tích của hình lập phương đó là ……………….cm3.

Câu 25: Một hình lập phương có chu vi một mặt bằng chu vi của hình chữ nhật có chiều dài 7cm, chiều rộng 5cm. Hỏi diện tích xung quanh của hình lập phương đó dài bao nhiêu xăng-ti-mét vuông?

Trả lời: Diện tích xung quanh của hình lập phương đó là …………..cm2

Câu 26: Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 16m, chu vi mặt đáy 58m, diện tích xung quanh là 812m2. Tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó.

Trả lời: Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó là ……………..m2

Câu 27:Tính thể tích của một hình hộp chữ nhật biết mặt đáy là một hình vuông có diện tích 64cm2. Chiều cao của hình hộp chữ nhật là 5cm.

Trả lời: Thể tích của hình hộp chữ nhật là ……………………cm3

Câu 28: Tổng độ dài các cạnh của hình lập phương bằng 96dm. Diện tích xung quanh của hình lập phương đó là …………………..dm2

…………….

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong tài liệu ôn thi Đấu trường toán học lớp 5 cấp Trường – Huyện – Tỉnh và hướng dẫn giải vui lòng liên hệ trực tiếp cho cô Trang Toán IQ theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).

About admin