Đề ôn thi Tài năng Toán học trẻ MYTS khối lớp 5 năm 2019

Tuyển tập 240 bài toán đề ôn thi Tài năng Toán học trẻ MYTS khối lớp 5 năm 2019.

Liên hệ tư vấn và đặt mua tài liệu:

  • Tel – Zalo: 0919.281.916 (Thầy Thích)
  • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)
  • Email: Hoctoaniq@gmail.com

BÀI TẬP MẪU TRONG ĐỀ ÔN THI MYTS KHỐI LỚP 5:


Bài 1. Một người đi kén vợ, và định chọn một trong ba cô gái Alice, Beatrice và  Cynthia rồi cưới. Biết rằng mỗi cô gái đều luôn nói dối hoặc luôn nói thật. Một trong ba cô gái là phù thủy nhưng không biết rằng phù thủy luôn nói dối hay luôn nói thật. Dưới đây là những điều mà các cô gái nói với chàng trai:

Alice:       Cynthia là phù thủy.

Betrice:    Tôi không là phù thủy.

Cynthia:   Nhiều nhất là một người trong ba chúng tôi nói thật.

Hỏi chàng trai phải chọn ai (trong số ba người trên) làm cô dâu để không cưới phải phù thủy?


Hướng dẫn

          Nếu Alice nói thật thì Cynthia là phù thủy, Betrice: “Tôi không là phù thủy” vậy Betrice cũng nói thật. Cynthia: “nhiều nhất một người trong ba chúng tôi nói thật” là sai vì Alice và Betrice nói thật. Vậy Cynthia nói dối.

Nếu Betrice nói thật thì Betrice không phải phù thủy. Nếu Cynthia nói thật: “nhiều nhất một người trong ba chúng tôi nói thật” thì mâu thuẫn. Vậy Cynthia nói dối. Cynthia nói dối thì Alice nói thật. Vậy Cynthia là phù thủy

Nếu Cynthia nói thật thì Betrice và Alice đều nói dối. Nếu Betrice nói dối thì Betrice là phù thủy. Nếu Alice nói dối thì Cynthia không phải phù thủy.

Vậy phù thủy có thể là Cynthia hoặc Betrice nên chàng trai phải chọn Alice làm cô dâu để không cưới phải phù thủy.

Đáp số: Alice


Bài 2. Ben viết các số từ 1 đến 100 lên bảng. Sau đó, anh ấy xoá tất cả các chữ số 3. Hỏi trên bảng còn lại bao nhiêu chữ số?

Hướng dẫn

Từ 1 đến 100 có 9 x 1 + 90 x 2 + 1 x 3 = 192 (chữ số)

Ta đếm các chữ số 3:

  • Chữ số 3 ở hàng đơn vị: 3; 13; 23; …; 93: có 10 chữ số 3
  • Chữ số 3 ở hàng chục: 30,31,…,39 có 10 chữ số 3.

Số chữ số 3 bị xóa đi là: 10 + 10 = 20 (chữ số)

Vậy trên bảng còn lại số chữ số là: 192 – 20 = 172 (chữ số)

Đáp số: 172 chữ số.

 

About admin