Đề ôn thi Vioedu lớp 3 vòng chung kết cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 – 2024

Đề ôn thi Vioedu lớp 3 vòng chung kết cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 – 2024 theo chủ điểm mới.


Đăng ký tài liệu ôn thi Vioedu lớp 3 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 vòng chung kết cấp Thành phố Hà Nội vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


DANH MỤC CHỦ ĐIỂM ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU LỚP 3 CẤP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2023 – 2024:


  • Chủ điểm 1: Diện tích hình chữ nhật.
  • Chủ điểm 2: Chu vi hình chữ nhật, hình vuông
  • Chủ điểm 3: Ôn tập phép cộng, trừ trong phạm vi 10 000.
  • Chủ điểm 4: Ôn tập hình học và đo lường HKII
  • Chủ điểm 5: Ôn tập về thời gian.
  • Chủ điểm 6: Tháng – Năm
  • Chủ điểm 7: Toán IQ suy luận

TÀI LIỆU ÔN THI VIOEDU LỚP 3 VÒNG CHUNG KẾT CẤP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2023 – 2024:TÀI LIỆU ÔN THI VIOEDU LỚP 3 CẤP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2023 – 2024 (VÒNG CHUNG KẾT):


Đề ôn thi Vioedu lớp 3 cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 - 2024

Đề ôn thi Vioedu lớp 3 cấp Tỉnh - Thành phố Hà Nội năm 2023 - 2024

Đấu trường Vioedu lớp 3 cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 - 2024

Đấu trường Vioedu lớp 3 vòng chung kết cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 - 2024

Đấu trường toán học  lớp 3 cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 - 2024

……………

Để xem tiếp Bộ đề ôn thi chung kết Đấu trường VIOEDU lớp 1-2-3-4-5-6-7 cấp Tỉnh – TP Hà Nội năm 2023 – 2024 theo chủ điểm  // Bộ đề ôn thi Vioedu lớp 1-2-3-4-5-6-7 cấp Tỉnh dành cho các Tỉnh – Thành phố khác trên toàn quốc, vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) đặt mua tài liệu chuẩn nhất.


CHỦ ĐIỂM 1: DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT.


Câu 1: Một hình chữ nhật có chiều dài là 27cm, chiều rộng bằng  chiều dài. Nếu tăng chiều dài thêm 15cm và giữ nguyên chiều rộng thì diện tích hình chữ nhật mới lớn hơn diện tích hình chữ nhật ban đầu là ……………….cm2.

Hướng dẫn

Chiều rộng hình chữ nhật là: 27 : 3 = 9 (cm)

Diện tích mới hơn diện tích ban đầu là: 15 × 9 = 135 (cm2)

Điền 135

……………..

Câu 10: Một tờ giấy hình chữ nhật có diện tích 180cm2. Nếu tăng chiều dài 2cm và giữ nguyên chiều rộng thì diện tích tăng 8cm2. Ta chia tờ giấy thành các mảnh giấy có đúng kích thước chiều dài là 9cm và chiều rộng là 4cm.

Nhận định đúng về bài toán là:

a/ Chia được tối đa 4 mảnh giấy                  b/ Chia được nhiều nhất 5 mảnh giấy

c/ Chu vi tờ giấy là 18cm                             d/ Chiều dài tờ giấy là 45cm.

Hướng dẫn

Chiều rộng tờ giấy hình chữ nhật là: 8 : 2 = 4 (cm)

Chiều dài tờ giấy hình chữ nhật là: 180 : 4 = 45 (cm)

Số mảnh giấy chia được là: 45 : 9 = 5 (mảnh)

Câu 11: Một hình chữ nhật có chu vi là 52cm và chu vi bằng 2 lần chiều dài cộng thêm 8cm. Diện tích hình chữ nhật đó là: ………cm2.

                a/ 84                     b/ 86                     c/ 88

Hướng dẫn

Chiều dài hình chữ nhật là: (52 – 8) : 2 = 22 (cm)

Nửa chu vi hình chữ nhật là: 52 : 2 = 26 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là: 26 – 22 = 4 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là: 22 × 4 = 88 (cm2)

……………

Để xem tiếp Bộ đề ôn thi chung kết VIOEDU lớp 1-2-3-4-5-6-7 cấp Tỉnh – TP Hà Nội năm 2023 – 2024 theo chủ điểm  // Bộ đề ôn thi Vioedu lớp 1-2-3-4-5-6-7 cấp Tỉnh dành cho các Tỉnh – Thành phố khác trên toàn quốc, vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) đặt mua tài liệu chuẩn nhất.

About admin