Đề ôn thi VIOEDU lớp 6 cấp Huyện tỉnh Đồng Nai năm 2022 – 2023 (Có đáp án)

Đề ôn thi VIOEDU lớp 6 cấp Huyện của tỉnh Đồng Nai năm 2022 – 2023 (Có đáp án).


Đăng ký tài liệu ôn thi VIOEDU lớp 6 cấp Quận/ Huyện năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ:


ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 6 CẤP HUYỆN NĂM 2022 – 2023 TỈNH ĐỒNG NAI THEO CÁC CHỦ ĐỀ

PHỤ LỤC


Toán Phép trừ số nguyên Thực hiện phép trừ các số nguyên
Tìm số chưa biết trong phép trừ số nguyên
Bài toán thực tế đưa về việc thực hiện phép trừ số nguyên
Quy tắc dấu ngoặc Thực hiện tính tổng đại số
Rút gọn biểu thức. Tính hợp lý (Quy tắc dấu ngoặc)
Tìm số chưa biết (Quy tắc dấu ngoặc)
Số nguyên tố. Hợp số. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố Nhận biết số nguyên tố, hợp số
Viết số nguyên tố, hợp số thỏa mãn điều kiện cho trước
Phân tích một số cho trước ra thừa số nguyên tố và ứng dụng
Bội chung. Bội chung nhỏ nhất Nhận biết và viết tập hợp nội chung của hai hay nhiều số
Tìm bội chung nhỏ nhất của các số cho trước
Tìm bội chung và bội chung nhỏ nhất thỏa mãn điều kiện cho trước
Bài toán thực tế đưa về việc tìm bội chung nhỏ nhất
Đọc thêm: Giao của hai tập hợp

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ ÔN THI VIOEDU LỚP 6 CẤP HUYỆN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2022 – 2023TUYỂN TẬP 3 CHỦ ĐỀ ÔN TRỌNG ĐIỂM ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 6 CẤP QUẬN/ HUYỆN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2022 – 2023


Đề ôn thi VIOEDU lớp 6 cấp Huyện năm 2022 - 2023

Đề ôn thi VIOEDU lớp 6 cấp Quận, Huyện năm 2022 - 2023

Đấu trường Toán học lớp 6 cấp Huyện năm 2022 - 2023

About admin