Đề ôn thi VIOEDU lớp 6 cấp Trường năm 2023 – 2024 ôn thi theo chủ điểm

Đề ôn thi Vioedu lớp 6 cấp Trường năm 2023 – 2024 theo chủ điểm năm nay có đáp án đúng (Vòng chung kết Đấu trường toán học VIOEDU cấp Trường lớp 6).


Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn và đăng ký tài liệu ôn thi Vioedu lớp 6 cấp Trường năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cho cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).


DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 6 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024 (VÒNG CHUNG KẾT):


Lớp 6 Chủ đề Chủ điểm
Toán Nhân hai lũy thừa cùng cơ số So sánh hai lũy thừa
Nhân hai lũy thừa cùng cơ số
Tìm số mũ chưa biết của một lũy thừa
Nâng cao: Nhân, chia hai lũy thừa cùng số mũ
Thứ tự thực hiện phép tính Thực hiện phép tính theo thứ tự cho trước
Tìm số chưa biết (Thứ tự thực hiện phép tính)
Số nguyên tố. Hợp số. Phân tích một số ra TNST Nhận biết số nguyên tố, hợp số
Phân tích một số cho trước ra thừa số nguyên tố và ứng dụng
Ước chung lớn nhất Tìm ước chung và ước chung lớn nhất thỏa mãn điều kiện cho trước
Bài toán thực tế đưa về việc tìm ước chung lớn nhất
Bội chung nhỏ nhất Tìm bội chung và bội chung nhỏ nhất thỏa mãn điều kiện cho trước
Bài toán thực tế đưa về việc tìm bội chung nhỏ nhất
Cộng hai số nguyên cùng dấu, khác dấu Thực hiện phép cộng hai số nguyên cùng dấu
Thực hiện phép cộng hai số nguyên khác dấu
Tính chất phép cộng các số nguyên Tính tổng nhiều số nguyên cho trước
Tính hợp lý (Tính chất phép cộng các số nguyên)
Phép trừ số nguyên Thực hiện phép trừ các số nguyên
Tìm số chưa biết trong phép trừ số nguyên

ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 6 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024 CÓ ĐÁP ÁNĐÁP ÁN ĐÚNG ĐỀ ÔN ĐỀ THI VIOEDU 6 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024 (VÒNG CHUNG KẾT)


Đề ôn thi VIOEDU lớp 6 cấp Trường năm 2023 - 2024 có đáp án đúng

Đề thi VIOEDU lớp 6 cấp Trường năm 2023 - 2024 vòng chung kết

Đấu trường toán học VIOEDU lớp 6 cấp Trường năm 2023 - 2024 vòng chung kết

………………


TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN ÔN THI VIOEDU LỚP 6 VÒNG CHUNG KẾT CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024


PHẦN ĐÁP ÁN ĐÚNG

PHẦN 1:


Câu 1. Bạn hãy chọn đáp án đúng.

Tích 10.10.10.100 được viết dưới dạng lũy thừa gọn nhất là

A. 105                 B. 104 C. 1002                      D. 205

Chọn: A


Câu 2. Bạn hãy chọn đáp án đúng.

Tính 24 + 16 ta được kết quả dưới dạng lũy thừa là

A. 220                     B. 24                           C. 25                           D. 210

Chọn: C


Câu 3. Bạn hãy chọn đáp án đúng.

Tìm số tự nhiên n biết 3n = 81.

A. n = 2                      B. n = 4                      C. n = 5                      D. n = 8

Chọn: B


Câu 4. Bạn hãy chọn đáp án đúng.

Viết tích a4.a6 dưới dạng một lũy thừa ta được

A. a8                   B. a9                            C. a10                          D. a2

Chọn: C


Câu 5. Bạn hãy chọn đáp án đúng.

Lũy thừa nào dưới đây biểu diễn thương  178 : 173

A. 517             B. 175                         C. 1711                       D. 176

Chọn: B


Câu 6. Bạn hãy chọn đáp án đúng.

Kết quả của phép tính 72.74:73 bằng

A. 71                  B. 72                 C. 73                           D. 79

Chọn C


Câu 7. Bạn hãy chọn đáp án đúng.

Số tự nhiên x nào dưới đây thỏa mãn 4= 43.45?

A. x = 32         B. x = 16                    C. x = 4                      D. x = 8

Chọn: D


Câu 8Bạn hãy chọn đáp án đúng.

Số tự nhiên  nào dưới đây thỏa mãn 202018  < 20m  < 202020?

A. m = 2020    B. m = 2018                         C. m = 2019             D. m = 20

Chọn: C

…………….

Để xem tiếp các câu hỏi trong Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 6 cấp Trường năm 2023 – 2024 // Bộ đề Ôn thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 // // Bộ luyện thi HSG Toán lớp 6 theo 22 chuyên đề và Gói giải đáp Toán 6 trực tiếp qua Zalo vui lòng liên hệ trực tiếp theo Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang Toán IQ) – 0919.281.916 (Thầy Thích).

About admin