Đề ôn thi Vioedu lớp 7 cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 – 2024 (vòng chung kết)

Đề ôn thi Vioedu lớp 7 cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 – 2024 theo chủ điểm mới (vòng chung kết).


Đăng ký tài liệu ôn thi Vioedu lớp 7 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 vòng chung kết cấp Thành phố Hà Nội vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


DANH MỤC CHỦ ĐIỂM ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU LỚP 7 CẤP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2023 – 2024:


Đấu trường Vioedu lớp 7 cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 - 2024


TÀI LIỆU ÔN THI VIOEDU LỚP 7 VÒNG CHUNG KẾT CẤP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2023 – 2024:TÀI LIỆU ÔN THI VIOEDU LỚP 7 CẤP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2023 – 2024 (VÒNG CHUNG KẾT):


Đề ôn thi Vioedu lớp 7 cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 - 2024

Đấu trường Vioedu lớp 7 cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 - 2024

Đấu trường toán học lớp 7 cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 - 2024

………………

Để xem tiếp Bộ đề ôn thi chung kết Đấu trường VIOEDU lớp 7 cấp Tỉnh – TP Hà Nội năm 2023 – 2024 theo chủ điểm  // Bộ đề ôn thi Vioedu lớp 1-2-3-4-5-6-7 cấp Tỉnh dành cho các Tỉnh – Thành phố khác trên toàn quốc, vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) đặt mua tài liệu chuẩn nhất.


ĐỀ ÔN THI VIOEDU LỚP 7 CẤP TỈNH – THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2023 – 2024:


Câu 1: Dựa vào bất đẳng thứ tam giác, kiểm tra xem bộ ba nào trong các bộ ba đoạn thẳng có độ dài cho sau đây không thể là ba cạnh của một tam giác:

A. 3cm; 5cm; 7cm           B. 4cm; 5cm; 6cm

C. 2cm; 5cm; 7cm           D. 3cm; 5cm; 6cm

Chọn: C. 2cm; 5cm; 7cm

Câu 2: Dựa vào bất đẳng thứ tam giác, kiểm tra xem bộ ba nào trong các bộ ba đoạn thẳng có độ dài cho sau đây không thể là ba cạnh của một tam giác:

A. 6cm; 6cm; 5cm             B. 7cm; 8cm; 10cm

C. 12cm; 15cm; 9cm         D. 11cm; 20cm; 9cm

Chọn: D. 11cm; 20cm; 9cm.

Câu 3: Cho ΔABC có cạnh AB = 1cm và cạnh BC = 4cm. Tính độ dài cạnh AC biết AC là một số nguyên

A. 1cm              B. 2cm                 C. 3cm                  D. 4cm

Chọn: D. 4cm.

…………….

Để xem tiếp Bộ đề ôn thi chung kết VIOEDU lớp 7 cấp Tỉnh – TP Hà Nội năm 2023 – 2024 theo chủ điểm  // Bộ đề ôn thi Vioedu lớp 1-2-3-4-5-6-7 cấp Tỉnh dành cho các Tỉnh – Thành phố khác trên toàn quốc, vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) đặt mua tài liệu chuẩn nhất.

About admin