Đề ôn thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 10 cấp QUỐC GIA năm 2022 – 2023 theo 10 chủ đề

Bộ đề ôn thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 10 cấp QUỐC GIA năm 2022 – 2023 theo 10 chủ đề trọng điểm có hướng dẫn giải.

Mọi thông tin cần hỗ trợ ôn thi Violympic Toán TV lớp 4 cấp quốc gia Vòng 10vui lòng liên hệ theo:XEM THÊM: CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN ĐỀ ÔN THI CẤP TỐC VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 2 – 3 – 4 – 5 CẤP QUỐC GIA NĂM HỌC 2022 – 2023:

Luyện đề ôn thi cấp tốc Violympic Toán TV lớp 2 – 3 – 4 – 5 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2022 – 2023 (toaniq.com)


TUYỂN TẬP 10 CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 4 VÒNG 10 CẤP QUỐC GIA NĂM HỌC 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải)


DANH MỤC CÁC CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN 4 CẤP QUỐC GIA NĂM 22 – 23


CHỦ ĐỀ 1 – TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ

CHỦ ĐỀ 2 – TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU VÀ TỈ

CHỦ ĐỀ 3 – HÌNH THOI, DIỆN TÍCH HÌNH THOI

CHỦ ĐỀ 4 – ÔN TẬP PHÂN SỐ

CHỦ ĐỀ 5 – ÔN TẬP HÌNH HỌC

CHỦ ĐỀ 6 – ÔN TẬP SỐ TỰ NHIÊN

CHỦ ĐỀ 7 – ÔN TẬP ĐẠI LƯỢNG

CHỦ ĐỀ 8 – ÔN TẬP DẤU HIỆU CHIA HẾT

CHỦ ĐỀ 9 – ÔN TẬP GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN KHÁC

CHỦ ĐỀ 10 – ÔN TẬP TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU


TUYỂN TẬP 10 CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 4 VÒNG 10 CẤP QUỐC GIA NĂM HỌC 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải)LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN 4 CẤP QUỐC GIA VÒNG 10 THEO 10 CHỦ ĐỀ TRỌNG ĐIỂM


Đề ôn thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2022 - 2023

Đề ôn thi Violympic Toán TV lớp 4 Vòng 10 cấp quốc gia năm 2022 - 2023

Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Việt lớp 4 Vòng 10 cấp quốc gia năm 2022 - 2023

Đề ôn thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 10 năm 2022 - 2023

Đề ôn thi Violympic Toán lớp 4 cấp Quốc gia năm 2022 - 2023

Tài liệu ôn Đề thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2022 - 2023 có đáp án

Tài liệu ôn thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2022 - 2023 có hướng dẫn giải

………….

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong tài liệu ôn thi VIOLYMPIC Toán lớp 4 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).


LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 4 CẤP QUỐC GIA VÒNG 10 THEO 10 CHỦ ĐỀ TRỌNG ĐIỂM

PHẦN HƯỚNG DẪN


CHỦ ĐỀ 1 – TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ


Câu 1: Trung bình cộng của hai số là 2024, biết số bé bằng  số lớn. Tìm số lớn.
Trả lời: Số lớn là …..

Hướng dẫn

Coi số bé là 1 phần thì số lớn là 3 phần.

Tổng số phần bằng nhau là: 1 + 3 = 4 (phần)

Tổng hai số là: 2024 × 2 = 4048

Số lớn là: 4048 : 4 × 3 = 3036

Điền 3036


Câu 2: Tìm hai số có tổng là 5883. Biết rằng nếu viết thêm số 25 vào bên phải số bé ta được số lớn.

a/ 5825 và 58        b/ 5852 và 58       c/ 2558 và 58        d/ 5858 và 25

Hướng dẫn

Khi viết thêm vào bên phải số bé 25 ta được số lớn thì coi số bé là 1 phần thì số lớn là 100 phần và 25 đơn vị.

Tổng số phần bằng nhau là: 1 + 100 = 101 (phần)

Số bé là: (5883 – 25) : 101 = 58

Số lớn là: 5825

………

Để xem tiếp các câu hỏi khác và đặt mua tài liệu ôn thi VIOLYMPIC Toán TV – Toán TA lớp 4 cấp Quốc gia năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) – Thầy Thích: 0919.281.916 (Zalo).


CHỦ ĐỀ 6 – ÔN TẬP SỐ TỰ NHIÊN


Câu 14: Tích 1 × 2 × 3 × … × 24 × 25 có bao nhiêu chữ số 0 ở tận cùng?
Trả lời: Số chữ số 0 ở tận cùng là ……..

Hướng dẫn

Tích trên có các thừa số có thể tách thành tích của thừa số 5 là:

5; 10; 15; 20 và 25. Trong đó số 25 có thể tách thành tích của 2 thừa số 5.

Mỗi thừa số 5 nhân với 1 số chẵn được một chữ số 0 ở tận cùng.

Vậy tích trên có tận cùng là 6 chữ số 0.

Điền 6


Câu 24: Cho dãy chữ: HANOIHANOIHANOI….. Hỏi chữ cái thứ 2023 của dãy là chữ cái nào?

a/ H                      b/ A                      c/ N                       d/ O

Hướng dẫn

Nhóm HANOI gồm 5 kí tự

2023 : 5 = 404 dư 3

Kí tự thứ 2023 là chữ N

………

Để xem tiếp các câu hỏi khác và đặt mua tài liệu ôn thi VIOLYMPIC Toán TV – Toán TA lớp 5 cấp Quốc gia năm 2022 – 2023 và tham gia nhóm luyện đề thi cấp tốc vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) – Thầy Thích: 0919.281.916 (Zalo).

About admin