Đề ôn thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 9 cấp TỈNH năm 2022 – 2023 theo 10 chủ đề

Bộ đề ôn thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 9 cấp TỈNH năm 2022 – 2023 theo 10 chủ đề trọng điểm có hướng dẫn giải.

Mọi thông tin cần hỗ trợ ôn thi Violympic Toán TV lớp 4 cấp Tỉnh Vòng 9 vui lòng liên hệ theo:


TUYỂN TẬP 10 CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 4 VÒNG 9 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải)


DANH MỤC CÁC CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN 4 CẤP TỈNH NĂM 22 – 23


  • CHỦ ĐỀ 1 – PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ PHÂN SỐ
  • CHỦ ĐỀ 2 – NHÂN, CHIA PHÂN SỐ (ÔN THÊM)
  • CHỦ ĐỀ 3 – SO SÁNH PHÂN SỐ
  • CHỦ ĐỀ 4 – TOÁN CÓ LỜI VĂN VỀ PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ PHÂN SỐ
  • CHỦ ĐỀ 5 – TOÁN CÓ LỜI VĂN VỀ NHÂN CHIA PHÂN SỐ
  • CHỦ ĐỀ 6 – DẠNG TOÁN TÌM PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ
  • CHỦ ĐỀ 7 – DẤU HIỆU CHIA HẾT
  • CHỦ ĐỀ 8 – ÔN TẬP HÌNH HỌC
  • CHỦ ĐỀ 9 – ÔN TẬP TÍNH GIÁ GIÁ TRỊ BIỂU THỨC, TÌM X
  • CHỦ ĐỀ 10 – ÔN TẬP MỘT SỐ DẠNG TOÁN KHÁC

TUYỂN TẬP 10 CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 4 VÒNG 9 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải)Đề ôn thi Violympic toán tiếng việt lớp 4 vòng 9 cấp tỉnh năm 2022 - 2023

Đề ôn thi Violympic toán lớp 4 vòng 9 cấp tỉnh năm 2022 - 2023

Đề ôn thi Violympic Toán TV lớp 4 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023

Đề ôn thi Violympic Toán lớp 4 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023

Đề thi Violympic Toán lớp 4 năm 2022 - 2023

Đề ôn thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 9 năm 2022 - 2023

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong tài liệu ôn thi VIOLYMPIC Toán TV lớp 4 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).

About admin