Đề ôn thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 10 cấp QUỐC GIA năm 2022 – 2023 theo SGK mới (Có đáp án)

Bộ đề ôn thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 10 cấp QUỐC GIA năm 2022 – 2023 qua 250 bài toán theo SGK mới có đáp án và hướng dẫn giải.


Mọi thông tin cần hỗ trợ ôn thi Violympic Toán TV lớp 6 cấp quốc gia Vòng 10 vui lòng liên hệ theo:


TUYỂN TẬP 250 BÀI TOÁN ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 6 VÒNG 10 CẤP QUỐC GIA NĂM HỌC 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải)LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN 6 CẤP QUỐC GIA VÒNG 10 THEO 250 BÀI TOÁN


PHẦN HƯỚNG DẪN

Câu 1: Có bao nhiêu hình tam giác trong hình dưới đây?

Trả lời: Có tất cả …………hình tam giác trong hình trên.

Hướng dẫn

            Có 16 hình tam giác đơn

Có 7 tam giác ghép 4 hình.

Có 3 tam giác ghép 9 hình.

Có 1 tam giác gồm tất cả các hình.

Tổng số tam giác là: 16 + 7 + 3 + 1 = 27 (hình)

Điền 27


Câu 2: Phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. Mỗi đường chéo là một trục đối xứng của hình chữ nhật.

B. Mỗi đường thẳng đi qua tâm một đường tròn là trục đối xứng của hình tròn.

C. Mỗi đường thẳng đi qua trung điểm của hai cạnh đối diện là trục đối xứng của hình thoi.

D. Mỗi đường chéo là một trục đối xứng của hình bình hành.

Chọn B


Câu 3: Tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn -2022 ≤ x < 2023 là….

Trả lời: 0


Câu 4: Chữ số tận cùng của 142023 + 232023

A. 7              B. 9                 C. 5                             D. 1

Giải

Ta có: 142023 = 143.142020 = 143.142.1010 = (…4).1961010 = (…4).(….6) = …4

Và  232023 = 233.232020 = 233.(234)505 = (…..7).(….1)505 = …..7

Vậy chữ số tận cùng của 142021 + 232021 là: 1

Chọn: D


Câu 5: Cho 20 điểm, trong đó có a điểm thẳng hàng. Cứ 2 điểm, ta vẽ một đường thẳng, biết vẽ được tất cả 170 đường thẳng. Vậy giá trị của a là …..

Giải:

Ta có: 20.19 : 2 – a.(a – 1) : 2 + 1 = 170

<=> a.(a – 1) : 2 = 191 – 170 = 21

<=> a(a – 1) = 42 = 7.6

<=> a = 7.

Điền 7

…….

Để xem tiếp các câu hỏi khác và đặt mua tài liệu ôn thi VIOLYMPIC Toán lớp 6 cấp Quốc gia năm 22 – 23 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) – Thầy Thích: 0919.281.916 (Zalo).


LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 6 VÒNG 10 CẤP QUỐC GIA NĂM 2022 – 2023 QUA 250 BÀI TOÁN


Đề ôn thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2022 - 2023

Đề ôn thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2022 - 2023

………

Để xem tiếp các câu hỏi khác và đặt mua tài liệu ôn thi VIOLYMPIC Toán TV lớp 6 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 22 – 23 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) – Thầy Thích: 0919.281.916 (Zalo).

Đề ôn thi Violympic Toán TV lớp 6 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2022 - 2023

Đề ôn thi Violympic Toán lớp 6 cấp Quốc gia năm 2022 - 2023

Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Việt lớp 6 cấp Quốc gia năm 2022 - 2023


Khai giảng khóa cấp tốc từ ngày 2/4 – 6/4/ 2023 “Luyện đề thi VIOLYMPIC Toán 6 cấp Quốc gia năm 22 – 23 theo FORM mới”, thông tin chi tiết vui lòng liên hệ cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo) – Thầy Thích: 0919.281.916 (Zalo).


…………

Để xem tiếp các câu hỏi khác và đặt mua tài liệu ôn thi VIOLYMPIC Toán Tiếng Việt lớp 6 cấp Quốc gia năm 22 – 23 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) – Thầy Thích: 0919.281.916 (Zalo).


TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP 7 THEO NỘI DUNG SGK MỚI:

  • Tuyển tập 15 chuyên đề bồi dưỡng HSG môn Toán lớp 7 theo SGK mới (Có hướng dẫn)
  • Tài liệu Toán lớp 7 cơ bản và làm quen với các bài toán nâng cao theo chương theo SGK mới (Cánh diều, Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo)
  • Tuyển tập 100 đề thi HSG môn Toán lớp 7 có đáp án (Có đáp án)

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn và đặt mua tài liệu ôn thi vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang:

Tel: 0948.228.325 (Zalo) – Thầy Thích: 0919.281.916 (Zalo).

About admin