Đề ôn thi Violympic Toán tiếng anh lớp 3 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2020 – 2021

Tuyển tập các Đề ôn thi Violympic Toán tiếng anh lớp 3 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2020 – 2021 (Có giải chi tiết).

Nội dung bao gồm có 3 đề, mỗi đề gồm có các mã đề khác nhau, tổng số câu hỏi khoảng 200 câu ôn thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 3 cấp Quận/ Huyện.
TUYỂN TẬP 300 BÀI TOÁN ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 3 CẤP HUYỆN NĂM 2020 – 2021 (3 đề thi – Có giải chi tiết)

TUYỂN TẬP 200 BÀI TOÁN ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 3 CẤP HUYỆN NĂM 2020 – 2021 (Có giải chi tiết)

TUYỂN TẬP 18 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP 3 TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO


Liên hệ tư vấn tài liệu:


Bài thi số 1: BỨC TRANH BÍ ẨN

MÃ ĐỀ SỐ 1

3172 5620
5083 8568 : 4 + 2941 = 2142 + 2941 = 5083
6984 The greatest number in the three numbers: Số lớn nhất trong các số:

6498, 6489, 6984

1251 1458 x 3 + 1246 = 4374 + 1246 = 5620
5456 – 2284 = 3172 3753 : 3 = 1251

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong đề thi vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo) để được tư vấn về tài liệu.


BÀI THI SỐ 2 – ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI

MÃ ĐỀ SỐ 1


Câu 3: Calculate: 6824  – 2465 = … 4359

Câu 4: Calculate: 9 x 7 + 23 = …63 + 23 = 86

a/ 86                     b/ 85                     c/ 88                     d/ 87

Câu 5: Find the value of x such that: x x 6 = 1851 x 4

x  x 6 = 7404

x        = 7404 : 6

x        = 1234

Answer: x = …1234

Câu 6: A quarter of Một phần tư của (1235 + 3579 + 3186) is….

(1235 + 3579 + 3186) : 4 = 8000 : 4 = 2000

Điền 2000

Câu 7: What is the perimeter of a rectangle that its length is 638cm width of 362cm?

Chu vi của một hình chữ nhật có chiều dài là 638cm và chiều rộng là 362cm?

a/ 1000cm            b/ 1500cm            c/ 2000cm             d/ 2500cm

Hướng dẫn

Chu vi của hình chữ nhật đó là: (638 + 362) x 2 = 2000 (cm)

Chọn c


BÀI THI SỐ 3 – LEO DỐC


Câu 1: Which number is missing from this sequence?

Số còn thiếu trong câu này?

17      ….     31      38      45      52      59

a/ 29                     b/ 24                     c/ 18                     d/ 30

Hướng dẫn

Nhận xét: 31 + 7 = 38; 38 + 7 = 45; 45 + 7 = 52; 52 + 7 = 59

Vậy mỗi số bằng số đằng trước nó cộng thêm 7.

Số còn thiếu là: 17 + 7 = 24

Chọn b

Câu 2: I am a two – digit number. I have a five in tens place. I’m an even number and greater than 56. What number am I?

Tôi là một số có 2 chữ số. Tôi có 5 ở hàng chục. Tôi là một số chẵn và lớn hơn 60. Tôi là số gì?

a/ 57                     b/ 58                     c/ 56                     d/ 60

Hướng dẫn

Tôi là số chẵn nên tôi là 58 hoặc 56.

Vì tôi lớn hơn 56 nên tôi là 58.

Chọn b

Câu 3: Which number should come next in this series?

Số tiếp theo trong quy luật này?

25, 24, 22, 19, 15, .…..

a/ 14                     b/ 13                     c/ 12                     d/ 10

HƯỚNG DẪN

Ta có: 25 – 1 = 24

24 – 2 = 22

22 – 3 = 19

19 – 4 = 15

Vậy số còn thiếu là: 15 – 5 = 10

Chọn d


Để xem tiếp các câu hỏi khác trong đề thi vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo) để được tư vấn về tài liệu.

About admin