Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 năm 2023 – 2024 (Có đáp án)

Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 năm 2023 – 2024 (Có đáp án).


Đăng ký tài liệu mới ôn thi Violympic Toán TA lớp 4 năm 2023 – 2024 vui lòng liên hệ:

  • Tel: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang)
  • Email: HoctoanIQ@gmail.com
  • Website: ToanIQ.com
  • Quét mã QR hỗ trợ tư vấn:

Mã QR hỗ trợ giải toán Violympic trên mạng - Cô Trang - 0948.228.325 (Zalo)


Nhằm đáp ứng nhu cầu các bậc PH, GV và các em HS trên toàn quốc, hệ thống Toán IQ cung cấp bộ đề ôn thi Violympic Toán tiếng anh lớp 4 năm 2023 – 2024 bao gồm có Vòng 1 – Vòng 2 – Vòng 3 – Vòng 4 – Vòng 5 – Vòng 6 – Vòng 7 – Vòng 8 – Vòng 9 – Vòng 10 giúp các em HS có kiến thức và ôn tập tốt trước khi bước vào các vòng thi.  Nội dung mẫu các bậc PH, GV và các em HS có thể xem mẫu tại đây:


Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 năm 2023 - 2024 Vòng 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10Ngoài ra, chúng tôi còn có các tài liệu mới bồi dưỡng cho một số cuộc thi lớp 4:

  • Đề ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 4 năm 2023 – 2024,
  • Đề ôn thi Violympic Toán tiếng Việt lớp 4 năm 2023 – 2024,
  • Đề ôn thi Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 4 năm 2023 – 2024,
  • Bộ câu hỏi ôn thi Toán quốc tế: Kangaroo, TIMO, HKIMO lớp 4, …
  • Tuyển tập 24 chuyên đề bồi dưỡng HSG môn Toán lớp 4,
  • Tuyển tập 62 đề thi HSG môn Toán lớp 4 có đáp án

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy duy nhất: 0948.228.325 (Zalo) hoặc Thầy Thích: 0919.281.916 (Zalo).

About admin