Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng việt lớp 5 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2020 – 2021

Tuyển tập các Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng việt lớp 5 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2020 – 2021 (Có giải chi tiết).

Nội dung bao gồm có 4 đề, mỗi đề gồm có các mã đề khác nhau, tổng số câu hỏi khoảng 500 câu ôn thi Violympic Toán lớp 5 cấp Huyện.TUYỂN TẬP 500 BÀI TOÁN ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 5 CẤP HUYỆN NĂM 2020 – 2021 (4 đề thi – Có giải chi tiết)

TUYỂN TẬP 200 BÀI TOÁN ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 5 CẤP HUYỆN NĂM 2020 – 2021 (Có giải chi tiết)

TUYỂN TẬP 8 CHUYÊN ĐỀ ÔN THI VÀO LỚP 6 TRƯỜNG CHUYÊN MÔN TOÁN


Liên hệ tư vấn tài liệu:


ĐỀ SỐ 1

HƯỚNG DẪN GIẢI


Bài 1: BỨC TRANH BÍ ẨN

Mã 1

97% của số nhỏ nhất có 3 chữ số.

Hướng dẫn

Số nhỏ nhất có 3 chữ số là: 100.

97% của 100 là: 100 x 97 : 100 = 97

Diện tích tam giác ABC có độ dài đáy BC = 12, đường cao AH = 9.

Hướng dẫn

Diện tích tam giác ABC là:

12 x 9 : 2 = 54

Một tam giác có diện tích là 2,56m2 và cạnh đáy là 3,2m thì chiều cao tương ứng là …..m

Hướng dẫn

Chiều cao tương ứng là:

2,56 x 2 : 3,2 = 1,6

Số liền trước của 210 là 209
90 : 1,5 + 22,2 : 0,6 = 60  + 37 = 97 13,65 – 3,15 = 10,5
Giá trị x thỏa mãn: 2 : x = 0,75 + 0,5

2 : x = 1,25

x = 2 : 1,25

x = 1,6

41,8 : 0,2 = 209
Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật cho chu vi đáy là 18, chiều cao bằng 3. = 18 x 3 = 54 2,75 + 7,75 = 10,5

 Để xem tiếp các câu hỏi khác trong đề thi vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo) để được tư vấn về tài liệu.


BÀI THI SỐ 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI

MÃ ĐỀ 1

Câu 2: Viết kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn.

Tỉ số của hai só 3 và 50 bằng 3 : 50  = 0,06

Điền 0,06

Câu 3: 4km 28m = …..km. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: ….

          a/ 4,28                  b/ 4,280                c/ 4,028                d/ 4028

Chọn c

Câu 4: Tính: 4,8 + 28 : 16 = … (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất.)

Điền 6,55

Câu 5: Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật có chiều dài 16cm, chiều rộng 8cm và chiều cao 5cm là….

          a/ 640cm2             b/ 140cm2             c/ 240cm2             d/ 440cm2

Hướng dẫn

          Diện tích xung quanh là: (16 + 8) x 2 x 5 = 240 (cm2)

Chọn c

Câu 6: Tổng hai số là 125,97. Tìm số lớn biết hiệu hai số là 83,97.

Trả lời: Số lớn là: ………(125,97 + 83,97) : 2 = 104,97

          a/ 62,97                b/ 104,97              c/ 104,03              d/ 21

Chọn b

Câu 7: Một chiếc quạt được bán với giá 800000 đồng. Biết rằng trong giá bán đó, tiền lãi chiếm 25%.

Vậy bán một chiếc quạt đó thì lãi ……… đồng.

Hướng dẫn

          Tiền lãi là: 800000 x 25% = 200 000 (đồng)

Điền 200 000

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong đề thi vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo) để được tư vấn về tài liệu.


Bài 3: LEO DỐC

Câu 4: Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số mà chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị?

Trả lời: Có tất cả …..số

Hướng dẫn

          Chữ số hàng chục là 1 thì chữ số hàng đơn vị có 1 cách chọn là 0.

          Chữ số hàng chục là 2 thì chữ số hàng đơn vị có 2 cách chọn là 0 hoặc 1.

          ….

          Chữ số hàng chục là 9 thì chữ số hàng đơn vị sẽ có 9 cách chọn

          Số số thỏa mãn là: 1 + 2 + … + 9 = 45 (số)

Điền 45

Câu 5: Tổng hai số là 359. Nếu viết thêm chữ số 7 vào bên phải số bé ta được số lớn. Tìm số lớn.

A/320                             B/327                             C/32                      D/Đáp án khác

Hướng dẫn

Nếu viết thêm chữ số 7 vào bên phải số bé thì được số lớn nên số lớn gấp số bé 10 lần và 7 đơn vị

Theo bài ra ta có sơ đồ:

Số bé:   |—–|

Số lớn:  |—–|—–|—–|—–|—–|—–|—–|—–|—–|—–|-7|

Tổng số phần bằng là: 1 + 10 = 11 (phần)

Số lớn là: (359 – 7) : 11 x 10 + 7 = 327

Chọn B.

About admin