Đề ôn Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 2 cấp Trường năm 2023 – 2024 theo 6 chủ điểm bổ sung

Đề ôn Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 2 cấp Trường năm 2023 – 2024 theo 6 chủ điểm bổ sung của chương trình mới.


Đăng ký nhận tài liệu luyện thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 2 Vòng 5 cấp Trường năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo:


PHỤ LỤC

TÀI LIỆU ÔN TNTV LỚP 2 CẤP TRƯỜNG – HUYỆN – TỈNH NĂM 2023 – 2024


  • CHỦ ĐIỂM 1 – CHÍNH TẢ
  • CHỦ ĐIỂM 2 – SẮP XẾP CÁC TIẾNG ĐỂ TẠO THÀNH CÂU HOÀN CHỈNH
  • CHỦ ĐIỂM 3 – CA DAO, THÀNH NGỮ, TỤC NGỮ
  • CHỦ ĐIỂM 4 – GIẢI CÂU ĐỐ
  • CHỦ ĐIỂM 5 – MIÊU TẢ THEO TRANH
  • CHỦ ĐIỂM 6 – NỐI CÂU, NỐI TỪ

ÔN TẬP ĐỀ THI TRẠNG NGUYÊN TV LỚP 2 VÒNG 5 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024
NỘI DUNG MẪU TÀI LIỆU LUYỆN ĐỀ THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 2 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024


Đề thi trạng nguyên tiếng việt lớp 2 cấp Trường năm 2023 - 2024 ôn thi theo 6 chủ điểm bổ sung

Trạng nguyên tiếng việt lớp 2 cấp Trường năm 2023 - 2024 ôn thi theo 6 chủ điểm bổ sung

Trạng nguyên TV lớp 2 cấp Trường năm 2023 - 2024 ôn thi theo 6 chủ điểm bổ sung

Trạng nguyên tiếng việt lớp 2 Vòng 5 cấp Trường năm 2023 - 2024 ôn thi theo 6 chủ điểm bổ sung

Đề thi tntv lớp 2 cấp Trường năm 2023 - 2024 ôn thi theo 6 chủ điểm bổ sung

Đề thi tntv lớp 2 vòng 5 cấp Trường năm 2023 - 2024 ôn thi theo 6 chủ điểm bổ sung

……………

CHỦ ĐIỂM 4 – GIẢI CÂU ĐỐ

Câu 1. Giải câu đố:

Tôi là con vật đồng xanh

Giúp người làm  ruộng, quẩn quanh cấy cày.

Đáp án là: Con ………tr…..âu.

Câu 2: Giải câu đố sau:

Quả gì không phải để ăn

Mà dùng để đá, để lăn, để chuyền?

a/ quả bóng                   b/ quả cam            c/ quả cảm            d/ quả quyết

Câu 3. Giải câu đố:

Muốn tìm nam, bắc, đông, tây

Nhìn mặt tôi sẽ biết ngay hướng nào?

Đáp án là cái …..la….bàn.

……………..

Câu 28: Giải câu đố sau:

Con gì mũi thõng đến chân

Dẻo dai, khéo léo, chẳng cần đến tay?

a/ con mèo            b/ con voi             c/ con tê giác         d/ hươu cao cổ

Câu 29: Giải câu đố sau:

Con gì bé nhỏ

Mà hát khỏe ghê

Suốt cả mùa hè

Râm ran hợp xướng?

a/ chim sáo            b/ ve sầu              c/ conn kiến          d/ con ong

……….

Để xem tiếp các câu hỏi và đặt mua tài liệu ôn Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 2 Vòng 5 cấp Trường năm 2023 – 2024 và cấp Quận/ Huyện – cấp Tỉnh năm nay // Đề ôn thi Violympic Toán – Toán TA – Tiếng Việt lớp 2- VIOEDU lớp 2 cấp Trường năm 2023 – 2024 vui lòng liên hệ cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).

About admin