Đề thi Đấu trường toán học lớp 5 Vòng 4 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Đề thi Đấu trường toán học lớp 5 Vòng 4 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn).


Đăng ký nhận đề thi Đấu trường toán học Vioedu lớp 5 các vòng sơ loại cấp Trường năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VÒNG 4 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG VIOEDU LỚP 5 NĂM 2023 – 2024


  • Chuyển một hỗn số thành một phân số và ngược lại.
  • So sánh các hỗn số
  • Giải bài toán có lời văn liên quan đến phân số, phân số thập phân
  • Compare fractions
  • Mở rộng vốn từ: Nhân dân

ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 5 VÒNG 4 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024

Đấu trường toán học lớp 5 Vòng 4 sơ loại cấp trường năm 2023 - 2024 có đáp án

Đề thi Đấu trường toán học Vioedu lớp 5 Vòng 4 sơ loại cấp trường năm 2023 - 2024 có đáp án

…………..

………….

Để xem tiếp Đề thi VIOEDU lớp 5 vòng sơ loại năm nay và Đăng ký nhận đề thi năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).

About admin