Đề thi Đấu trường toán học Vioedu lớp 5 Vòng 7 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Đề thi Đấu trường toán học Vioedu lớp 5 Vòng 7 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn).


Đăng ký nhận đề thi Đấu trường toán học lớp 5 các vòng sơ loại cấp Trường năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VÒNG 7 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG VIOEDU LỚP 5 NĂM 2023 – 2024

  • Sắp xếp các số thập phân
  • Số thập phân bằng nhau. So sánh hai số thập phân
  • Chuyển phân số thập phân thành số thập phân
  • Equivalent decimals. Compare decimals
  • Từ đồng âm

Đấu trường toán học Vioedu lớp 5 Vòng 7 sơ loại cấp trường năm 2023 - 2024 có đáp án

Đấu trường toán học  lớp 5 Vòng 7 sơ loại cấp trường năm 2023 - 2024 có đáp án


ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 5 VÒNG 7 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024

…………………..

Câu 5: Cho các số thập phân: 74,4 ; 74,48 ; 74,44

Các số trên được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:

a/ 74,44 ; 74,4 ; 74,48    b/ 74,48 ; 74,4 ; 74,44   c/ 74,48 ; 74,44 ; 74,4

Câu 6: Cho các số thập phân: 418,32 ; 418,38 ; 418,3

Các số trên được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:

a/ 418,38 ; 418,32 ; 418,3               

b/ 418,3 ; 418,32 ; 418,38

c/ 418,32 ; 418,38 ; 418,3

……………………

Câu 72: Đáp án nào chứa từ “đường” đồng âm với từ “đường” trong câu dưới đây?

Con đường men theo một bãi rừng vầu, cây mọc san sát, thẳng tắp, dày như ống đũa.

A. đường phèn        B. đường dây           C. đường điện       D. đường truyền

Câu 73: Câu nào dưới đây có chứa từ đồng âm?

A. Chiếc áo do chính tay mẹ may luôn đem lại những điều may cho em.

B. Các bác nông dân thu hoạch rất nhiều thúng quả tươi ngon từ những vườn cây tốt tươi.

C. Minh Nam là tay vợt cừ khôi của câu lạc bộ, anh được mọi người khen có “đôi bàn tay vàng”.

D. Tiếng ca của Minh Trang vang lên trên sân khấu với ca khúc “Thầy cô cho em mùa xuân”.

Câu 74: Choose the smallest decimal number. Chọn số thập phân nhỏ nhất.

a/ 9.786                b/ 11.23                c/ 11.32                d/ 7.986

Câu 75: Which option shows the numbers ordered smallest to largest?

a/ 1.08, 1.1, 1.201, 1.21           a/ 1.1, 1.08, 1.201, 1.21

b/ 1.08, 1.1, 1.21, 1.201          d/ 1.201, 1.21, 1.08, 1.1

…………………….

Để xem tiếp Đề thi Đấu trường toán học VIOEDU lớp 5 vòng 7 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 và Đăng ký nhận đề thi năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).

About admin