Đề thi Toán quốc tế TIMO lớp 6 Vòng loại và Chung kết quốc gia từ năm 2016 – 2021

Đề thi Toán quốc tế TIMO lớp 6 Vòng loại và Chung kết quốc gia từ năm 2016 – 2021 có đáp án.


Nội dung đề thi Toán TIMO vòng loại và chung kết quốc gia lớp 6 gồm có:


PRELIMINARY ROUND / VÒNG LOẠI QUỐC GIA
Đề số 1……………………………………………………………………………………………………..12 ……….54
Đề số 2……………………………………………………………………………………………………..17 ……….55
Đề số 3……………………………………………………………………………………………………..22 ……….56
Đề số 4……………………………………………………………………………………………………..26 ……….57
Đề số 5……………………………………………………………………………………………………..30 ……….58


HEAT ROUND / VÒNG CHUNG KẾT QUỐC GIA
Đề số 1………………………………………………………………………………………………….35 ……….59
Đề số 2………………………………………………………………………………………………….39 ……….60
Đề số 3………………………………………………………………………………………………….43 ……….61
Đề số 4………………………………………………………………………………………………….46 ……….62
Đề số 5………………………………………………………………………………………………….50 ……….63
Heat Round Answer Sheet/ Phiếu Trả Lời Vòng Chung Kết Quốc Gia……………64


Link xem và tải tại đây: 


SYLLABUS / KHUNG CHƯƠNG TRÌNH OLYMPIC TOÁN QUỐC TẾ TIMO 6:

Topics
Chủ đề
Grade 6 / Khối 6
Logical thinking
Tƣ duy logic
Number & Figure Pattern / Dãy số và dãy hình có quy luật
IQ Age Problem & Date Problem / Tuổi và ngày tháng
Speed, distance, time / Vận tốc, khoảng cách, thời gian
Equation formation / Dạng toán lập phương trình
Other logical problems / Các bài toán tư duy khác
Arithmetic
Số học
Addition and subtraction on fractions / Các phép cộng trừ phân số
Arithmetic sequence and geometric sequence / Dãy số cách đều và dãy số nhân
Continued fractions / Liên phân số
Cryptarithm / Mật mã số
Convert between decimals and fractions / Đổi giữa phân số và số thập phân
Number theory
Lý thuyết số
Divisibility / Tính chia hết
Division with remainder / Phép chia có dư
New operation symbol / Định nghĩa phép toán mới
Find the number of factors / Tìm số ước
Unit digit / Tìm chữ số tận cùng
Convert decimals into fractions / Đổi số thập phân thành phân số
Geometry
Hình học
Counting on number of 2-D & 3-D Figures / Đếm hình 2D hoặc 3D
Perimeter and area / Chu vi và diện tích
Volume and Surface area / Thể tích và diện tích bề mặt
Angle of regular polygons / Các góc trong đa giác đều
Combinatorics
Tổ hợp
Rule of product / Quy tắc nhân
Rule of sum / Quy tắc cộng
Worst case scenario / Dạng toán trường hợp xấu nhất
Formation of numbers / Thành lập số

*Khung chương trình mang tính chất tham khảo.

About admin