Đề thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 (Đề chính thức)

Đề thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 (Đề chính thức Vòng 7 thi Hội mở ngày 13/03/2024).

Nội dung các em HS có thể xem và tải đề thi tại đây:

https://www.slideshare.net/slideshows/thi-trng-nguyn-ting-vit-lp-2-cp-tnh-nm-2023-2024-chnh-thc/266769456

Hoặc:


Đăng ký tài liệu ôn thi Trạng nguyên Tiếng việt lớp 2 cấp Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).

About admin