Đề thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 (Đề chính thức)

Đề thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 (Đề chính thức Vòng 7 thi Hội mở ngày 13/03/2024).

Nội dung các em HS có thể xem và tải đề thi tại đây:

https://www.slideshare.net/slideshows/thi-trng-nguyn-ting-vit-lp-5-cp-tnh-nm-2023-2024-chnh-thc-f3af/266769619

Hoặc:


Đăng ký tài liệu ôn thi Trạng nguyên Tiếng việt lớp 5 cấp Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).


 

Trạng nguyên Tiếng Việt lớp… by Học toán cô Trang

About admin