Đề thi VIOEDU lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 ôn tập theo chủ điểm

Đề thi Vioedu lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 ôn tập theo chủ điểm năm nay có hướng dẫn giải (Đấu trường Vioedu lớp 1 cấp Tỉnh năm nay).


Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn và đăng ký tài liệu ôn thi Vioedu lớp 1 cấp Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cho cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 1 CẤP TỈNH NĂM 2023 – 2024:


Danh sách chủ điểm ôn thi Vioedu lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024


ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 1 CẤP TỈNH NĂM 2023 – 2024 CÓ ĐÁP ÁNHƯỚNG DẪN GIẢI ÔN ĐỀ THI VIOEDU 1 CẤP THÀNH PHỐ NĂM 2023 – 2024 MÔN TOÁN


Đề thi Vioedu lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 có đáp án

Đề thi Vioedu lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 ôn theo chủ điểm

Đấu trường Vioedu lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 có đáp án

Đấu trường toán học Vioedu lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 có đáp án

Đấu trường toán học Vioedu lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 ôn theo chủ điểm

Đấu trường toán học lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 có đáp án (cấp Thành Phố)


DANH SÁCH CHỦ ĐIỂM ÔN THI VIOEDU LỚP 1 CẤP TỈNH – THÀNH PHỐ MÔN TOÁN:


CHỦ ĐỀ 1. CÁC SỐ ĐẾN 100

A/ Chục và đơn vị

B/ So sánh các số trong phạm vi 100

C/ Các số 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100

D/ Các số có 2 chữ số (từ 41 đến 70)

CHỦ ĐỀ 2. PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 100

A/ Phép cộng dạng 14 + 3

B/ Cộng các số tròn chục

CHỦ ĐỀ 3. HÌNH HỌC

A/ Hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật

B/ Khối hộp chữ nhật, khối lập phương

CHỦ ĐỀ 4. ÔN TẬP CHỦ ĐỀ HÌNH HỌC ĐO LƯỜNG

ÔN TẬP HÌNH HỌC

CHỦ ĐỀ 5. TOÁN SUY LUẬN

A/ SUY LUẬN THEO TỔ HỢP

B/ SUY LUẬN LO-GIC

……………

Để xem tiếp Bộ đề ôn thi Đấu trường VIOEDU lớp 1-2-3-4-5-6-7 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 theo chủ điểm // Bộ 5 ĐỀ thi thử CẤP TỐC ôn thi Violympic Toán lớp 2-3-4-5-6 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 – 2024 mới và đáp án, vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) đặt mua tài liệu chuẩn nhất.


ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 1 CẤP THÀNH PHỐ NĂM 2023 – 2024 – MÔN TIẾNG VIỆT


DANH SÁCH CHỦ ĐIỂM ÔN ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 1 CẤP TỈNH – THÀNH PHỐ MÔN TIẾNG VIỆT:


CHỦ ĐỀ 1: Vần chứa âm đệm 2:

Chủ điểm 1: oam, oăm

Chủ điểm 2: oan, oat

Chủ điểm 3: oăn, oăt

Chủ điểm 4: uân, uất

CHỦ ĐỀ 2: Vần chứa âm đệm 4:

Chủ điểm 5: oăng, oăc

Chủ điểm 6: oanh, oach

Chủ điểm 7: uênh, uêch

Chủ điểm 8: uynh, uych

CHỦ ĐỀ 3: Quy tắc viết hoa

Chủ điểm 9 – Viết hoa chữ cái đầu câu, đầu bài

Chủ điểm 10 – Viết hoa tên riêng

CHỦ ĐỀ 4: Phân biệt các âm dễ lẫn

Chủ điểm – Phân biệt n/l; s/x; tr/ch

Chủ điểm – Phân biệt d/gi; r/d/gi; v/d/g

………………

Để xem tiếp Bộ đề ôn thi Đấu trường VIOEDU lớp 1-2-3-4-5-6-7 cấp Thành phố năm 2023 – 2024 theo chủ điểm (cấp Tỉnh) // Bộ 5 ĐỀ thi thử CẤP TỐC ôn thi Violympic Toán lớp 2-3-4-5-6 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 – 2024 mới và đáp án, vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) đặt mua tài liệu chuẩn nhất.

About admin